Frode Alhaug AS
Juridisk navn:  Frode Alhaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90644875
Holsvegen 24 Holsvegen 24 Fax:
2315 Hamar 2315 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 851258922
Aksjekapital: 128.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/31/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Hamarrevisjon AS
Regnskapsfører: Aktiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.82%
Resultat  
  
-80.21%
Egenkapital  
  
-5.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 614.000 488.000 1.726.000 1.090.000 777.000
Resultat: 359.000 1.814.000 3.319.000 2.567.000 569.000
Egenkapital: 17.388.000 18.385.000 16.897.000 14.171.000 12.142.000
Regnskap for  Frode Alhaug AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 614.000 488.000 1.726.000 1.090.000 777.000
Driftskostnader -224.000 -460.000 -1.143.000 -590.000 -100.000
Driftsresultat 390.000 28.000 583.000 500.000 677.000
Finansinntekter 207.000 1.851.000 2.827.000 2.159.000 198.000
Finanskostnader -238.000 -65.000 -91.000 -92.000 -306.000
Finans -31.000 1.786.000 2.736.000 2.067.000 -108.000
Resultat før skatt 359.000 1.814.000 3.319.000 2.567.000 569.000
Skattekostnad -110.000 -86.000 -193.000 -138.000 -227.000
Årsresultat 248.000 1.728.000 3.126.000 2.429.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.404.000 16.158.000 18.109.000 13.019.000 12.971.000
Sum omløpsmidler 3.958.000 8.329.000 5.824.000 8.146.000 3.775.000
Sum eiendeler 25.362.000 24.487.000 23.933.000 21.165.000 16.746.000
Sum opptjent egenkapital 13.101.000 14.098.000 12.610.000 9.883.000 7.855.000
Sum egenkapital 17.388.000 18.385.000 16.897.000 14.171.000 12.142.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 180.000 128.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.963.000 6.101.000 6.856.000 6.866.000 4.605.000
Sum gjeld og egenkapital 25.361.000 24.486.000 23.933.000 21.164.000 16.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 614.000 488.000 1.726.000 1.090.000 777.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 614.000 488.000 1.726.000 1.090.000 777.000
Varekostnad -37.000 -65.000 -660.000 -113.000 0
Lønninger -118.000 -264.000 -332.000 -290.000 -135.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -131.000 -151.000 -187.000 35.000
Driftskostnader -224.000 -460.000 -1.143.000 -590.000 -100.000
Driftsresultat 390.000 28.000 583.000 500.000 677.000
Finansinntekter 207.000 1.851.000 2.827.000 2.159.000 198.000
Finanskostnader -238.000 -65.000 -91.000 -92.000 -306.000
Finans -31.000 1.786.000 2.736.000 2.067.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -900.000 -240.000 -400.000 -400.000 -200.000
Årsresultat 248.000 1.728.000 3.126.000 2.429.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 130.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.404.000 16.158.000 18.109.000 13.019.000 12.841.000
Sum anleggsmidler 21.404.000 16.158.000 18.109.000 13.019.000 12.971.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 75.000 181.000 500.000 461.000 250.000
Andre fordringer 315.000 2.000.000 400.000 700.000 127.000
Sum investeringer 2.933.000 2.933.000 1.933.000 1.177.000 1.861.000
Kasse, bank 634.000 3.214.000 2.990.000 5.808.000 1.537.000
Sum omløpsmidler 3.958.000 8.329.000 5.824.000 8.146.000 3.775.000
Sum eiendeler 25.362.000 24.487.000 23.933.000 21.165.000 16.746.000
Sum opptjent egenkapital 13.101.000 14.098.000 12.610.000 9.883.000 7.855.000
Sum egenkapital 17.388.000 18.385.000 16.897.000 14.171.000 12.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 180.000 128.000 0
Leverandørgjeld 5.000 0 5.000 0
Betalbar skatt 3.000 86.000 193.000 138.000 247.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 203.000 349.000 416.000 274.000
Utbytte -900.000 -240.000 -400.000 -400.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 6.935.000 5.567.000 5.914.000 5.907.000 3.884.000
Sum kortsiktig gjeld 7.963.000 6.101.000 6.856.000 6.866.000 4.605.000
Sum gjeld og egenkapital 25.361.000 24.486.000 23.933.000 21.164.000 16.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.005.000 2.228.000 -1.032.000 1.280.000 -830.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.4 0.8 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 1.4 0.8 1.2 0.8
Soliditet 68.6 75.1 70.6 6 72.5
Resultatgrad 63.5 5.7 33.8 45.9 87.1
Rentedekningsgrad 1.6 0.4 6.4 5.4 2.2
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.4 7.7 14.2 12.6 5.2
Signatur
18.01.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex