Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fritid I Nord As
Juridisk navn:  Fritid I Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ildskog Ildskog Fax:
9700 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 998752248
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/21/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.5%
Resultat  
  
-126.55%
Egenkapital  
  
-6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 392.000 564.000 648.000 551.000 384.000
Resultat: -47.000 177.000 272.000 33.000 13.000
Egenkapital: 625.000 665.000 501.000 300.000 280.000
Regnskap for  Fritid I Nord As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 392.000 564.000 648.000 551.000 384.000
Driftskostnader -437.000 -387.000 -376.000 -518.000 -371.000
Driftsresultat -45.000 178.000 272.000 32.000 13.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -47.000 177.000 272.000 33.000 13.000
Skattekostnad 7.000 -13.000 -71.000 -13.000 0
Årsresultat -40.000 164.000 201.000 20.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 564.000 702.000 251.000 383.000 238.000
Sum omløpsmidler 881.000 467.000 1.118.000 628.000 382.000
Sum eiendeler 1.445.000 1.169.000 1.369.000 1.011.000 620.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 647.000 483.000 282.000 262.000
Sum egenkapital 625.000 665.000 501.000 300.000 280.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 820.000 491.000 869.000 712.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.445.000 1.169.000 1.370.000 1.012.000 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 392.000 314.000 648.000 548.000 304.000
Andre inntekter 250.000 0 2.000 80.000
Driftsinntekter 392.000 564.000 648.000 551.000 384.000
Varekostnad -18.000 -57.000 -57.000 -22.000 -35.000
Lønninger 0 -47.000 0 -12.000
Avskrivning -253.000 -195.000 -132.000 -138.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -135.000 -140.000 -358.000 -225.000
Driftskostnader -437.000 -387.000 -376.000 -518.000 -371.000
Driftsresultat -45.000 178.000 272.000 32.000 13.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 164.000 201.000 20.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 16.000
Driftsløsøre 564.000 702.000 251.000 383.000 222.000
Sum varige driftsmidler 564.000 702.000 251.000 383.000 238.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 564.000 702.000 251.000 383.000 238.000
Varebeholdning 16.000 3.000 28.000 27.000 24.000
Kundefordringer 488.000 91.000 918.000 459.000 223.000
Andre fordringer 183.000 12.000 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 193.000 361.000 172.000 142.000 129.000
Sum omløpsmidler 881.000 467.000 1.118.000 628.000 382.000
Sum eiendeler 1.445.000 1.169.000 1.369.000 1.011.000 620.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 647.000 483.000 282.000 262.000
Sum egenkapital 625.000 665.000 501.000 300.000 280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 4.000 7.000 18.000 5.000
Betalbar skatt 6.000 0 71.000 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 21.000 71.000 1.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 731.000 466.000 720.000 680.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 491.000 869.000 712.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.445.000 1.169.000 1.370.000 1.012.000 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 -24.000 249.000 -84.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.3 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.3 0.8 1.1
Soliditet 43.3 56.9 36.6 29.6 45.2
Resultatgrad -11.5 31.6 4 5.8 3.4
Rentedekningsgrad -15.0
Gjeldsgrad 1.3 0.8 1.7 2.4 1.2
Total kapitalrentabilitet -3.0 15.2 19.9 3.2 2.1
Signatur
27.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex