Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frimed AS
Juridisk navn:  Frimed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71200383
Julsundvegen 91 Julsundvegen 91 Fax: 71200383
6412 Molde 6412 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 870993382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/22/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.19%
Resultat  
  
-76.21%
Egenkapital  
  
12.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.982.000 3.248.000 2.758.000 653.000 372.000
Resultat: 217.000 912.000 248.000 -118.000 102.000
Egenkapital: 1.559.000 1.390.000 679.000 496.000 598.000
Regnskap for  Frimed AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.982.000 3.248.000 2.758.000 653.000 372.000
Driftskostnader -2.764.000 -2.338.000 -2.509.000 -673.000 -154.000
Driftsresultat 218.000 910.000 248.000 -20.000 217.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -98.000 -115.000
Finans -1.000 2.000 0 -98.000 -115.000
Resultat før skatt 217.000 912.000 248.000 -118.000 102.000
Skattekostnad -48.000 -201.000 -66.000 17.000 -36.000
Årsresultat 169.000 711.000 182.000 -101.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.251.000 827.000 261.000 2.722.000
Sum omløpsmidler 694.000 503.000 338.000 350.000 38.000
Sum eiendeler 1.965.000 1.754.000 1.165.000 611.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 1.090.000 379.000 196.000 298.000
Sum egenkapital 1.559.000 1.390.000 679.000 496.000 598.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 5.000 3.000 40.000 1.838.000
Sum kortsiktig gjeld 353.000 358.000 484.000 75.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.965.000 1.753.000 1.166.000 611.000 2.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.887.000 1.543.000 1.524.000 553.000 12.000
Andre inntekter 1.095.000 1.705.000 1.234.000 100.000 360.000
Driftsinntekter 2.982.000 3.248.000 2.758.000 653.000 372.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.016.000 -1.935.000 -2.122.000 0 0
Avskrivning -139.000 -72.000 -33.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -609.000 -331.000 -354.000 -673.000 -154.000
Driftskostnader -2.764.000 -2.338.000 -2.509.000 -673.000 -154.000
Driftsresultat 218.000 910.000 248.000 -20.000 217.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -98.000 -115.000
Finans -1.000 2.000 0 -98.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 169.000 711.000 182.000 -101.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 195.000 261.000 244.000
Fast eiendom 0 0 0 2.476.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 655.000 565.000 632.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.271.000 1.251.000 632.000 0 2.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.251.000 827.000 261.000 2.722.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 146.000 0 0
Andre fordringer 15.000 0 0 0 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 679.000 503.000 192.000 350.000 15.000
Sum omløpsmidler 694.000 503.000 338.000 350.000 38.000
Sum eiendeler 1.965.000 1.754.000 1.165.000 611.000 2.760.000
Sum opptjent egenkapital 1.259.000 1.090.000 379.000 196.000 298.000
Sum egenkapital 1.559.000 1.390.000 679.000 496.000 598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 191.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 5.000 3.000 40.000 1.838.000
Leverandørgjeld -104.000 8.000 80.000 7.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 267.000 180.000 216.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 171.000 187.000 68.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 353.000 358.000 484.000 75.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.965.000 1.753.000 1.166.000 611.000 2.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 341.000 145.000 -146.000 275.000 -286.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.4 0.7 4.7 0.1
Likviditetsgrad 2 2.0 1.4 0.7 4.7 0.1
Soliditet 79.3 79.3 58.2 81.2 21.7
Resultatgrad 7.3 2 9 -3.1 58.3
Rentedekningsgrad 218.0 2 -0.2 1.9
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.7 0.2 3.6
Total kapitalrentabilitet 11.1 5 21.4 -3.3 7.9
Signatur
26.10.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex