Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredrikstad Motorbåtforening
Juridisk navn:  Fredrikstad Motorbåtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69314072
Mosseveien 15 Mosseveien 15 Fax:
1610 Fredrikstad 1610 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 971247916
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.78%
Resultat  
  
-130.89%
Egenkapital  
  
0.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 4.423.000 3.957.000 3.762.000
Resultat: -59.000 191.000 319.000
Egenkapital: 10.794.000 10.735.000 10.388.000
Regnskap for  Fredrikstad Motorbåtforening
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 4.423.000 3.957.000 3.762.000
Driftskostnader -3.966.000 -3.193.000 -2.832.000
Driftsresultat 457.000 765.000 929.000
Finansinntekter 8.000 11.000 32.000
Finanskostnader -524.000 -585.000 -642.000
Finans -516.000 -574.000 -610.000
Resultat før skatt -59.000 191.000 319.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -59.000 191.000 319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.037.000 22.755.000 22.876.000
Sum omløpsmidler 2.966.000 2.503.000 2.215.000
Sum eiendeler 25.003.000 25.258.000 25.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.480.000 1.289.000
Sum egenkapital 10.794.000 10.735.000 10.388.000
Sum langsiktig gjeld 13.449.000 14.007.000 14.513.000
Sum kortsiktig gjeld 761.000 517.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 25.005.000 25.259.000 25.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.249.000 3.909.000 3.639.000
Andre inntekter 174.000 49.000 123.000
Driftsinntekter 4.423.000 3.957.000 3.762.000
Varekostnad 0
Lønninger -833.000 -836.000 -779.000
Avskrivning -1.017.000 -1.017.000 -817.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.116.000 -1.340.000 -1.236.000
Driftskostnader -3.966.000 -3.193.000 -2.832.000
Driftsresultat 457.000 765.000 929.000
Finansinntekter 8.000 11.000 32.000
Finanskostnader -524.000 -585.000 -642.000
Finans -516.000 -574.000 -610.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -59.000 191.000 319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 22.037.000 22.755.000 22.876.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 22.037.000 22.755.000 22.876.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 22.037.000 22.755.000 22.876.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 166.000 61.000 70.000
Andre fordringer 87.000 81.000 64.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.713.000 2.361.000 2.081.000
Sum omløpsmidler 2.966.000 2.503.000 2.215.000
Sum eiendeler 25.003.000 25.258.000 25.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.480.000 1.289.000
Sum egenkapital 10.794.000 10.735.000 10.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 500.000 250.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 13.449.000 14.007.000 14.513.000
Leverandørgjeld 505.000 367.000 33.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 41.000 38.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 219.000 109.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 761.000 517.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 25.005.000 25.259.000 25.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.205.000 1.986.000 2.025.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.8 11.7
Likviditetsgrad 2 3.9 4.8 11.7
Soliditet 43.2 42.5 41.4
Resultatgrad 10.3 19.3 24.7
Rentedekningsgrad 0.9 1.3 1.4
Gjeldsgrad 1.3 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 3.1 3.8
Signatur
30.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex