Fredriksen Landbruksverksted AS
Juridisk navn:  Fredriksen Landbruksverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61227190
Bjørndalsvollen 4 Bjørndalsvollen 4 Fax: 61227190
2651 Østre Gausdal 2651 Østre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 991492143
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
45.58%
Resultat  
  
-47.73%
Egenkapital  
  
1.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 58.037.000 39.865.000 52.937.000 38.596.000 34.834.000
Resultat: 115.000 220.000 2.047.000 1.297.000 -279.000
Egenkapital: 8.597.000 8.511.000 8.343.000 6.747.000 5.755.000
Regnskap for  Fredriksen Landbruksverksted AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 58.037.000 39.865.000 52.937.000 38.596.000 34.834.000
Driftskostnader -57.270.000 -39.310.000 -50.707.000 -37.170.000 -34.985.000
Driftsresultat 766.000 556.000 2.230.000 1.426.000 -151.000
Finansinntekter 79.000 27.000 25.000 20.000 29.000
Finanskostnader -731.000 -362.000 -208.000 -148.000 -157.000
Finans -652.000 -335.000 -183.000 -128.000 -128.000
Resultat før skatt 115.000 220.000 2.047.000 1.297.000 -279.000
Skattekostnad -91.000 -52.000 -451.000 -305.000 62.000
Årsresultat 25.000 168.000 1.596.000 992.000 -217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.147.000 18.942.000 2.489.000 614.000 794.000
Sum omløpsmidler 18.949.000 20.184.000 20.325.000 20.170.000 14.987.000
Sum eiendeler 45.096.000 39.126.000 22.814.000 20.784.000 15.781.000
Sum opptjent egenkapital 8.497.000 8.411.000 8.243.000 6.647.000 5.655.000
Sum egenkapital 8.597.000 8.511.000 8.343.000 6.747.000 5.755.000
Sum langsiktig gjeld 24.332.000 16.780.000 1.946.000 2.197.000 2.466.000
Sum kortsiktig gjeld 12.168.000 13.835.000 12.526.000 11.839.000 7.561.000
Sum gjeld og egenkapital 45.097.000 39.126.000 22.815.000 20.783.000 15.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.128.000 38.570.000 52.372.000 38.148.000 34.824.000
Andre inntekter 909.000 1.295.000 565.000 447.000 10.000
Driftsinntekter 58.037.000 39.865.000 52.937.000 38.596.000 34.834.000
Varekostnad -45.365.000 -30.413.000 -42.459.000 -29.978.000 -29.206.000
Lønninger -6.633.000 -5.220.000 -4.829.000 -4.235.000 -3.454.000
Avskrivning -1.260.000 -354.000 -304.000 -230.000 -247.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.012.000 -3.323.000 -3.115.000 -2.727.000 -2.078.000
Driftskostnader -57.270.000 -39.310.000 -50.707.000 -37.170.000 -34.985.000
Driftsresultat 766.000 556.000 2.230.000 1.426.000 -151.000
Finansinntekter 79.000 27.000 25.000 20.000 29.000
Finanskostnader -731.000 -362.000 -208.000 -148.000 -157.000
Finans -652.000 -335.000 -183.000 -128.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 25.000 168.000 1.596.000 992.000 -217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 140.000 191.000 129.000 80.000
Fast eiendom 21.844.000 15.617.000 860.000 0 0
Maskiner anlegg 3.259.000 0 0 0
Driftsløsøre 920.000 3.111.000 1.363.000 410.000 639.000
Sum varige driftsmidler 26.023.000 18.728.000 2.223.000 410.000 639.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 26.147.000 18.942.000 2.489.000 614.000 794.000
Varebeholdning 12.685.000 13.435.000 10.689.000 9.189.000 8.148.000
Kundefordringer 4.833.000 3.244.000 5.490.000 5.313.000 6.092.000
Andre fordringer 991.000 2.874.000 1.168.000 1.608.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 440.000 631.000 2.978.000 4.060.000 649.000
Sum omløpsmidler 18.949.000 20.184.000 20.325.000 20.170.000 14.987.000
Sum eiendeler 45.096.000 39.126.000 22.814.000 20.784.000 15.781.000
Sum opptjent egenkapital 8.497.000 8.411.000 8.243.000 6.647.000 5.655.000
Sum egenkapital 8.597.000 8.511.000 8.343.000 6.747.000 5.755.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 983.000 902.000 986.000 986.000 698.000
Sum langsiktig gjeld 24.332.000 16.780.000 1.946.000 2.197.000 2.466.000
Leverandørgjeld 7.994.000 11.636.000 8.994.000 9.222.000 5.357.000
Betalbar skatt 514.000 354.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.031.000 312.000 1.079.000 532.000 888.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.161.000 986.000 954.000 745.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 12.168.000 13.835.000 12.526.000 11.839.000 7.561.000
Sum gjeld og egenkapital 45.097.000 39.126.000 22.815.000 20.783.000 15.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.781.000 6.349.000 7.799.000 8.331.000 7.426.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.6 1.7 2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.8 0.9 0.9
Soliditet 19.1 21.8 36.6 32.5 36.5
Resultatgrad 1.3 1.4 4.2 3.7 -0.4
Rentedekningsgrad 1.0 1.5 10.7 9.6
Gjeldsgrad 4.2 3.6 1.7 2.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.5 9.9 7 -0.8
Signatur
08.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex