Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredriksen Holding As
Juridisk navn:  Fredriksen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Igerøyveien 174 Igerøy Fax:
8986 Vega 8986 Vega
Fylke: Kommune:
Nordland Vega
Org.nr: 993227390
Aksjekapital: 896.600 NOK
Etableringsdato: 10/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Regnskapsfører: Berg Vekstra Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.49%
Resultat  
  
9.06%
Egenkapital  
  
-9.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.514.000 1.835.000 1.240.000 994.000 984.000
Resultat: 10.770.000 9.875.000 10.061.000 9.814.000 4.990.000
Egenkapital: 35.341.000 39.192.000 31.373.000 26.391.000 18.917.000
Regnskap for  Fredriksen Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.514.000 1.835.000 1.240.000 994.000 984.000
Driftskostnader -1.729.000 -1.915.000 -1.065.000 -1.033.000 -934.000
Driftsresultat -214.000 -80.000 176.000 -39.000 49.000
Finansinntekter 11.148.000 10.176.000 10.076.000 10.037.000 5.138.000
Finanskostnader -164.000 -221.000 -192.000 -184.000 -197.000
Finans 10.984.000 9.955.000 9.884.000 9.853.000 4.941.000
Resultat før skatt 10.770.000 9.875.000 10.061.000 9.814.000 4.990.000
Skattekostnad -21.000 -47.000 -79.000 -40.000 179.000
Årsresultat 10.749.000 9.828.000 9.982.000 9.774.000 5.168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.263.000 23.633.000 19.845.000 18.891.000 18.738.000
Sum omløpsmidler 29.067.000 21.357.000 16.446.000 12.290.000 5.565.000
Sum eiendeler 52.330.000 44.990.000 36.291.000 31.181.000 24.303.000
Sum opptjent egenkapital 23.758.000 27.608.000 19.830.000 14.848.000 7.374.000
Sum egenkapital 35.341.000 39.192.000 31.373.000 26.391.000 18.917.000
Sum langsiktig gjeld 4.606.000 4.831.000 4.322.000 4.585.000 4.963.000
Sum kortsiktig gjeld 12.382.000 966.000 596.000 204.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 52.330.000 44.989.000 36.291.000 31.180.000 24.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.000 329.000 0 70.000 24.000
Andre inntekter 1.371.000 1.506.000 1.240.000 924.000 960.000
Driftsinntekter 1.514.000 1.835.000 1.240.000 994.000 984.000
Varekostnad -357.000 -351.000 -135.000 -217.000 -60.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -692.000 -644.000 -528.000 -430.000 -438.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -680.000 -920.000 -402.000 -386.000 -436.000
Driftskostnader -1.729.000 -1.915.000 -1.065.000 -1.033.000 -934.000
Driftsresultat -214.000 -80.000 176.000 -39.000 49.000
Finansinntekter 11.148.000 10.176.000 10.076.000 10.037.000 5.138.000
Finanskostnader -164.000 -221.000 -192.000 -184.000 -197.000
Finans 10.984.000 9.955.000 9.884.000 9.853.000 4.941.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.749.000 9.828.000 9.982.000 9.774.000 5.168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 281.000 277.000 261.000 305.000 321.000
Fast eiendom 9.343.000 9.535.000 6.553.000 6.375.000 5.967.000
Maskiner anlegg 100.000 90.000 105.000 82.000 0
Driftsløsøre 730.000 822.000 672.000 159.000 180.000
Sum varige driftsmidler 10.172.000 10.447.000 7.330.000 6.616.000 6.147.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.809.000 12.908.000 12.253.000 11.970.000 12.270.000
Sum anleggsmidler 23.263.000 23.633.000 19.845.000 18.891.000 18.738.000
Varebeholdning 20.000 30.000 30.000 87.000
Kundefordringer -37.000 183.000 253.000 48.000 134.000
Andre fordringer 21.000 16.000 49.000 48.000 41.000
Sum investeringer 16.318.000 5.014.000 1.000.000 1.000.000 0
Kasse, bank 9.466.000 10.974.000 11.809.000 9.358.000 4.488.000
Sum omløpsmidler 29.067.000 21.357.000 16.446.000 12.290.000 5.565.000
Sum eiendeler 52.330.000 44.990.000 36.291.000 31.181.000 24.303.000
Sum opptjent egenkapital 23.758.000 27.608.000 19.830.000 14.848.000 7.374.000
Sum egenkapital 35.341.000 39.192.000 31.373.000 26.391.000 18.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.606.000 4.831.000 4.322.000 4.585.000 4.963.000
Leverandørgjeld 105.000 131.000 650.000 186.000 198.000
Betalbar skatt 25.000 29.000 35.000 24.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter -118.000 -165.000 -93.000 -8.000 -5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.371.000 971.000 4.000 3.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 12.382.000 966.000 596.000 204.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 52.330.000 44.989.000 36.291.000 31.180.000 24.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.685.000 20.391.000 15.850.000 12.086.000 5.142.000
Likviditetsgrad 1 2.3 22.1 27.6 60.2 1
Likviditetsgrad 2 2.3 22.1 27.5 60.1 1
Soliditet 67.5 87.1 86.4 84.6 77.8
Resultatgrad -14.1 -4.4 14.2 -3.9 5
Rentedekningsgrad -1.3 -0.4 0.9 -0.2 0.2
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.9 22.4 28.2 32.1 21.3
Signatur
15.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex