Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredriksen Håndverkerservice As
Juridisk navn:  Fredriksen Håndverkerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ljåmovegen 65 Ljåmovegen 65 Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 925855502
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/12/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Foras Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
4357.14%
Resultat  
  
166.04%
Egenkapital  
  
120.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.248.000 28.000
Resultat: 35.000 -53.000
Egenkapital: 6.000 -29.000
Regnskap for  Fredriksen Håndverkerservice As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.248.000 28.000
Driftskostnader -1.213.000 -81.000
Driftsresultat 35.000 -53.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 35.000 -53.000
Skattekostnad
Årsresultat 35.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 212.000 2.000
Sum eiendeler 212.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -53.000
Sum egenkapital 6.000 -29.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 206.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.248.000 28.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.248.000 28.000
Varekostnad -576.000 -28.000
Lønninger -368.000 -3.000
Avskrivning -7.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -269.000 -43.000
Driftskostnader -1.213.000 -81.000
Driftsresultat 35.000 -53.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 35.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 5.000
Andre fordringer 198.000 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 8.000 1.000
Sum omløpsmidler 212.000 2.000
Sum eiendeler 212.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -53.000
Sum egenkapital 6.000 -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 22.000 31.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 40.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 144.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 -29.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.1
Soliditet 2.8 -1.450.0
Resultatgrad 2.8 -189.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 34.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet 16.5 -2.650.0
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex