Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredriksen Eiendom AS
Juridisk navn:  Fredriksen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78416135
Postboks 85 Rådhusvegen 13 Fax: 78415440
9620 Kvalsund 9620 Kvalsund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 981388976
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.06%
Resultat  
  
-146.15%
Egenkapital  
  
-3.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 603.000 678.000 654.000 688.000 668.000
Resultat: -30.000 65.000 -37.000 62.000 122.000
Egenkapital: 1.773.000 1.836.000 1.827.000 1.898.000 1.868.000
Regnskap for  Fredriksen Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 603.000 678.000 654.000 688.000 668.000
Driftskostnader -628.000 -604.000 -674.000 -607.000 -523.000
Driftsresultat -25.000 75.000 -19.000 81.000 145.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -18.000 -20.000 -24.000
Finans -5.000 -11.000 -18.000 -20.000 -23.000
Resultat før skatt -30.000 65.000 -37.000 62.000 122.000
Skattekostnad -33.000 -55.000 -35.000 -32.000 -28.000
Årsresultat -63.000 9.000 -71.000 30.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.208.000 2.419.000 2.650.000 2.887.000 3.128.000
Sum omløpsmidler 659.000 693.000 517.000 675.000 540.000
Sum eiendeler 2.867.000 3.112.000 3.167.000 3.562.000 3.668.000
Sum opptjent egenkapital 1.673.000 1.736.000 1.727.000 1.798.000 1.768.000
Sum egenkapital 1.773.000 1.836.000 1.827.000 1.898.000 1.868.000
Sum langsiktig gjeld 700.000 983.000 1.109.000 1.378.000 1.659.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000 293.000 231.000 287.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 2.867.000 3.112.000 3.167.000 3.563.000 3.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 2.000 0 6.000 0
Andre inntekter 478.000 677.000 654.000 682.000 668.000
Driftsinntekter 603.000 678.000 654.000 688.000 668.000
Varekostnad -24.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -211.000 -231.000 -238.000 -241.000 -244.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -417.000 -349.000 -436.000 -366.000 -279.000
Driftskostnader -628.000 -604.000 -674.000 -607.000 -523.000
Driftsresultat -25.000 75.000 -19.000 81.000 145.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -18.000 -20.000 -24.000
Finans -5.000 -11.000 -18.000 -20.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -63.000 9.000 -71.000 30.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.208.000 2.419.000 2.650.000 2.887.000 3.128.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.208.000 2.419.000 2.650.000 2.887.000 3.128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.208.000 2.419.000 2.650.000 2.887.000 3.128.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 200.000 169.000 13.000 23.000 48.000
Andre fordringer 6.000 23.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 453.000 501.000 501.000 649.000 488.000
Sum omløpsmidler 659.000 693.000 517.000 675.000 540.000
Sum eiendeler 2.867.000 3.112.000 3.167.000 3.562.000 3.668.000
Sum opptjent egenkapital 1.673.000 1.736.000 1.727.000 1.798.000 1.768.000
Sum egenkapital 1.773.000 1.836.000 1.827.000 1.898.000 1.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 700.000 983.000 1.109.000 1.378.000 1.659.000
Leverandørgjeld 34.000 27.000 11.000 136.000 4.000
Betalbar skatt 33.000 55.000 35.000 60.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 48.000 71.000 24.000 45.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 317.000 163.000 113.000 68.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 394.000 293.000 231.000 287.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 2.867.000 3.112.000 3.167.000 3.563.000 3.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 265.000 400.000 286.000 388.000 399.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.4 2.2 2.4 3.8
Likviditetsgrad 2 1.7 2.4 2.2 2.4 3.8
Soliditet 61.8 59.0 57.7 53.3 50.9
Resultatgrad -4.1 11.1 -2.9 11.8 21.7
Rentedekningsgrad -5.0 6.8 -1.1 4 6
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 0.9 1
Total kapitalrentabilitet -0.9 2.4 -0.6 2.3 4
Signatur
02.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.03.2021
Prokura hver for seg
Fredriksen Odd Lindvald
Prokura hver for seg
Fredriksen Geir
Prokura hver for seg
Fredriksen Kjetil
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex