Fredriksen Bygg & Boligservice AS
Juridisk navn:  Fredriksen Bygg & Boligservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93449596
Glimmervegen 3A c/o Elmar M Fredriksen Lilandveien 115 Fax:
3931 Porsgrunn 8407 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 984092466
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.66%
Resultat  
  
-96.73%
Egenkapital  
  
0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 192.000 374.000 160.000 145.000 263.000
Resultat: 8.000 245.000 1.000 -32.000 -162.000
Egenkapital: 2.061.000 2.054.000 1.863.000 1.862.000 1.889.000
Regnskap for  Fredriksen Bygg & Boligservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 192.000 374.000 160.000 145.000 263.000
Driftskostnader -138.000 -124.000 -148.000 -151.000 -392.000
Driftsresultat 54.000 249.000 12.000 -5.000 -129.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 4.000
Finanskostnader -46.000 -5.000 -18.000 -27.000 -37.000
Finans -46.000 -4.000 -11.000 -27.000 -33.000
Resultat før skatt 8.000 245.000 1.000 -32.000 -162.000
Skattekostnad -2.000 -54.000 0 5.000 37.000
Årsresultat 7.000 191.000 1.000 -26.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.168.000 4.168.000 4.220.000 4.253.000 4.280.000
Sum omløpsmidler 319.000 327.000 304.000 413.000 628.000
Sum eiendeler 4.487.000 4.495.000 4.524.000 4.666.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.961.000 1.954.000 1.763.000 1.762.000 1.789.000
Sum egenkapital 2.061.000 2.054.000 1.863.000 1.862.000 1.889.000
Sum langsiktig gjeld 2.286.000 2.418.000 2.635.000 2.767.000 2.969.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 22.000 26.000 37.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 4.487.000 4.494.000 4.524.000 4.666.000 4.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 7.000 9.000 43.000 68.000
Andre inntekter 178.000 367.000 151.000 102.000 195.000
Driftsinntekter 192.000 374.000 160.000 145.000 263.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -33.000 -33.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -124.000 -115.000 -118.000 -334.000
Driftskostnader -138.000 -124.000 -148.000 -151.000 -392.000
Driftsresultat 54.000 249.000 12.000 -5.000 -129.000
Finansinntekter 1.000 7.000 0 4.000
Finanskostnader -46.000 -5.000 -18.000 -27.000 -37.000
Finans -46.000 -4.000 -11.000 -27.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 191.000 1.000 -26.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 41.000 36.000
Fast eiendom 4.168.000 4.168.000 4.168.000 4.168.000 4.168.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 44.000 77.000
Sum varige driftsmidler 4.168.000 4.168.000 4.179.000 4.212.000 4.245.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.168.000 4.168.000 4.220.000 4.253.000 4.280.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 42.000 0 0 82.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 276.000 327.000 304.000 413.000 546.000
Sum omløpsmidler 319.000 327.000 304.000 413.000 628.000
Sum eiendeler 4.487.000 4.495.000 4.524.000 4.666.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 1.961.000 1.954.000 1.763.000 1.762.000 1.789.000
Sum egenkapital 2.061.000 2.054.000 1.863.000 1.862.000 1.889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 13.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.286.000 2.418.000 2.635.000 2.767.000 2.969.000
Leverandørgjeld 20.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 2.000 26.000 37.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 22.000 26.000 37.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 4.487.000 4.494.000 4.524.000 4.666.000 4.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 305.000 278.000 376.000 577.000
Likviditetsgrad 1 2.3 14.9 11.7 11.2 12.3
Likviditetsgrad 2 2.3 14.9 11.7 11.2 12.3
Soliditet 45.9 45.7 41.2 39.9 38.5
Resultatgrad 28.1 66.6 7.5 -3.4
Rentedekningsgrad 1.2 49.8 0.7 -0.2 -3.5
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 1.2 5.6 0.4 -0.1 -2.5
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex