Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredriksen AS
Juridisk navn:  Fredriksen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76135305
Postboks 264 Steine Fax: 76135844
8469 Bø I Vesterålen 8470 Bø I Vesterålen
Fylke: Kommune:
Nordland
Org.nr: 918273662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/21/1973
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
96.3%
Resultat  
  
1498.1%
Egenkapital  
  
1775%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.965.000 1.001.000 997.000 1.261.000 1.414.000
Resultat: 1.468.000 -105.000 -52.000 66.000 -6.000
Egenkapital: 1.206.000 -72.000 33.000 84.000 18.000
Regnskap for  Fredriksen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.965.000 1.001.000 997.000 1.261.000 1.414.000
Driftskostnader -492.000 -1.094.000 -1.039.000 -1.186.000 -1.414.000
Driftsresultat 1.472.000 -93.000 -42.000 75.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -12.000 -10.000 -9.000 -7.000
Finans -3.000 -12.000 -10.000 -9.000 -7.000
Resultat før skatt 1.468.000 -105.000 -52.000 66.000 -6.000
Skattekostnad -191.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.278.000 -105.000 -52.000 66.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 78.000 104.000 66.000
Sum omløpsmidler 1.598.000 203.000 226.000 368.000 429.000
Sum eiendeler 1.598.000 231.000 304.000 472.000 495.000
Sum opptjent egenkapital 1.106.000 -172.000 -67.000 -16.000 -82.000
Sum egenkapital 1.206.000 -72.000 33.000 84.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 393.000 303.000 272.000 388.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 1.599.000 231.000 305.000 472.000 495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 265.000 1.000.000 997.000 1.261.000 1.414.000
Andre inntekter 1.700.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.965.000 1.001.000 997.000 1.261.000 1.414.000
Varekostnad -39.000 -287.000 -277.000 -348.000 -388.000
Lønninger -332.000 -542.000 -450.000 -476.000 -644.000
Avskrivning -4.000 -20.000 -26.000 -22.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -245.000 -286.000 -340.000 -368.000
Driftskostnader -492.000 -1.094.000 -1.039.000 -1.186.000 -1.414.000
Driftsresultat 1.472.000 -93.000 -42.000 75.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -12.000 -10.000 -9.000 -7.000
Finans -3.000 -12.000 -10.000 -9.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.278.000 -105.000 -52.000 66.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 31.000 31.000 31.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 48.000 74.000 36.000
Sum varige driftsmidler 28.000 78.000 104.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 78.000 104.000 66.000
Varebeholdning 16.000 47.000 98.000 104.000
Kundefordringer 17.000 22.000 81.000 143.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.598.000 169.000 158.000 190.000 182.000
Sum omløpsmidler 1.598.000 203.000 226.000 368.000 429.000
Sum eiendeler 1.598.000 231.000 304.000 472.000 495.000
Sum opptjent egenkapital 1.106.000 -172.000 -67.000 -16.000 -82.000
Sum egenkapital 1.206.000 -72.000 33.000 84.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 161.000 95.000 153.000 164.000
Betalbar skatt 191.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 88.000 44.000 49.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 54.000 133.000 187.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 303.000 272.000 388.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 1.599.000 231.000 305.000 472.000 495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.205.000 -100.000 -46.000 -20.000 -48.000
Likviditetsgrad 1 4.1 0.7 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 4.1 0.6 0.7 0.7 0.7
Soliditet 75.4 -31.2 10.8 17.8 3.6
Resultatgrad 74.9 -9.3 -4.2 5.9 0
Rentedekningsgrad 368.0 -7.8 -4.2 8.3 0
Gjeldsgrad 0.3 -4.2 8.2 4.6 26.5
Total kapitalrentabilitet 92.1 -40.3 -13.8 15.9 0
Signatur
12.09.2022
SIGNATUR
FREDRIKSEN SVEIN ARE
Prokurister
12.09.2022
Prokura hver for seg
Fredriksen Svein Are
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex