Frank Beck Invest AS
Juridisk navn:  Frank Beck Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95185700
v/Frank J Beck Kvennomslinna 181 C/O Frank Beck Fax:
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 989018507
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ditt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.31%
Resultat  
  
947.42%
Egenkapital  
  
12.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 339.000 358.000 221.000 0 0
Resultat: 2.231.000 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000
Egenkapital: 10.790.000 9.559.000 11.746.000 5.033.000 2.849.000
Regnskap for  Frank Beck Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 339.000 358.000 221.000 0 0
Driftskostnader -45.000 -787.000 -365.000 -103.000 -72.000
Driftsresultat 294.000 -428.000 -144.000 -103.000 -72.000
Finansinntekter 1.940.000 679.000 14.857.000 2.290.000 1.520.000
Finanskostnader -3.000 -38.000 -1.000 -3.000 0
Finans 1.937.000 641.000 14.856.000 2.287.000 1.520.000
Resultat før skatt 2.231.000 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.231.000 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.944.000 1.663.000
Sum omløpsmidler 11.870.000 12.683.000 17.819.000 3.442.000 1.723.000
Sum eiendeler 11.870.000 12.683.000 17.819.000 5.386.000 3.386.000
Sum opptjent egenkapital 10.445.000 9.213.000 11.401.000 4.687.000 2.503.000
Sum egenkapital 10.790.000 9.559.000 11.746.000 5.033.000 2.849.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.080.000 3.124.000 6.072.000 353.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 11.870.000 12.682.000 17.818.000 5.385.000 3.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 339.000 358.000 221.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 339.000 358.000 221.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -571.000 -196.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -216.000 -169.000 -103.000 -72.000
Driftskostnader -45.000 -787.000 -365.000 -103.000 -72.000
Driftsresultat 294.000 -428.000 -144.000 -103.000 -72.000
Finansinntekter 1.940.000 679.000 14.857.000 2.290.000 1.520.000
Finanskostnader -3.000 -38.000 -1.000 -3.000 0
Finans 1.937.000 641.000 14.856.000 2.287.000 1.520.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.400.000 -5.900.000 0 -2.000.000
Årsresultat 2.231.000 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.944.000 1.663.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.944.000 1.663.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 73.000 55.000 0 0
Andre fordringer 1.000 0 5.000.000 0 58.000
Sum investeringer 10.254.000 11.470.000 10.767.000 3.246.000 1.482.000
Kasse, bank 1.576.000 1.140.000 1.996.000 195.000 183.000
Sum omløpsmidler 11.870.000 12.683.000 17.819.000 3.442.000 1.723.000
Sum eiendeler 11.870.000 12.683.000 17.819.000 5.386.000 3.386.000
Sum opptjent egenkapital 10.445.000 9.213.000 11.401.000 4.687.000 2.503.000
Sum egenkapital 10.790.000 9.559.000 11.746.000 5.033.000 2.849.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 82.000 94.000 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.400.000 -5.900.000 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 641.000 78.000 353.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 1.080.000 3.124.000 6.072.000 353.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 11.870.000 12.682.000 17.818.000 5.385.000 3.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.790.000 9.559.000 11.747.000 3.089.000 1.185.000
Likviditetsgrad 1 1 4.1 2.9 9.8 3.2
Likviditetsgrad 2 1 4.1 2.9 9.8 3.3
Soliditet 90.9 75.4 65.9 93.4 84.1
Resultatgrad 86.7 -119.6 -65.2
Rentedekningsgrad 9 -11.3 -34.3
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.8 2 82.6 40.6 42.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex