Fossheim Turisthotell AS
Juridisk navn:  Fossheim Turisthotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61219500
Bergomsvegen 32 Bergomsvegen 32 Fax: 61219501
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 823251602
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 12/30/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.01%
Resultat  
  
115.94%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.925.000 16.419.000 15.287.000 15.432.000 15.977.000
Resultat: 691.000 320.000 575.000 603.000 -275.000
Egenkapital: 2.747.000 2.747.000 2.639.000 2.065.000 1.462.000
Regnskap for  Fossheim Turisthotell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.925.000 16.419.000 15.287.000 15.432.000 15.977.000
Driftskostnader -15.216.000 -16.082.000 -14.689.000 -14.781.000 -16.217.000
Driftsresultat 709.000 337.000 598.000 650.000 -241.000
Finansinntekter 1.000 7.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -19.000 -25.000 -30.000 -48.000 -38.000
Finans -18.000 -18.000 -24.000 -47.000 -34.000
Resultat før skatt 691.000 320.000 575.000 603.000 -275.000
Skattekostnad -152.000 -49.000 0 0 0
Årsresultat 539.000 271.000 575.000 603.000 -275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.917.000 2.817.000 2.379.000 1.952.000 2.673.000
Sum omløpsmidler 3.625.000 2.619.000 2.799.000 2.467.000 1.414.000
Sum eiendeler 5.542.000 5.436.000 5.178.000 4.419.000 4.087.000
Sum opptjent egenkapital 1.747.000 1.747.000 1.639.000 1.065.000 462.000
Sum egenkapital 2.747.000 2.747.000 2.639.000 2.065.000 1.462.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.795.000 2.688.000 2.538.000 2.355.000 2.625.000
Sum gjeld og egenkapital 5.542.000 5.435.000 5.177.000 4.420.000 4.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.925.000 16.419.000 15.287.000 15.432.000 15.881.000
Andre inntekter 0 0 0 0 96.000
Driftsinntekter 15.925.000 16.419.000 15.287.000 15.432.000 15.977.000
Varekostnad -2.536.000 -3.116.000 -2.687.000 -2.858.000 -3.268.000
Lønninger -6.725.000 -7.404.000 -6.929.000 -7.010.000 -8.194.000
Avskrivning -277.000 -248.000 -218.000 -225.000 -222.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.678.000 -5.314.000 -4.855.000 -4.688.000 -4.533.000
Driftskostnader -15.216.000 -16.082.000 -14.689.000 -14.781.000 -16.217.000
Driftsresultat 709.000 337.000 598.000 650.000 -241.000
Finansinntekter 1.000 7.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -19.000 -25.000 -30.000 -48.000 -38.000
Finans -18.000 -18.000 -24.000 -47.000 -34.000
Konsernbidrag -539.000 -163.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 539.000 271.000 575.000 603.000 -275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 474.000 653.000 831.000 1.010.000 1.188.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 255.000 259.000 189.000 123.000 169.000
Sum varige driftsmidler 729.000 912.000 1.021.000 1.133.000 1.358.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.187.000 1.905.000 1.358.000 820.000 1.315.000
Sum anleggsmidler 1.917.000 2.817.000 2.379.000 1.952.000 2.673.000
Varebeholdning 657.000 623.000 630.000 593.000 561.000
Kundefordringer 576.000 255.000 314.000 70.000 357.000
Andre fordringer 251.000 179.000 319.000 159.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.141.000 1.562.000 1.535.000 1.647.000 343.000
Sum omløpsmidler 3.625.000 2.619.000 2.799.000 2.467.000 1.414.000
Sum eiendeler 5.542.000 5.436.000 5.178.000 4.419.000 4.087.000
Sum opptjent egenkapital 1.747.000 1.747.000 1.639.000 1.065.000 462.000
Sum egenkapital 2.747.000 2.747.000 2.639.000 2.065.000 1.462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 692.000 0 0 0 377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 420.000 431.000 518.000 516.000 601.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 277.000 366.000 367.000 229.000 513.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.406.000 1.891.000 1.653.000 1.610.000 1.134.000
Sum kortsiktig gjeld 2.795.000 2.688.000 2.538.000 2.355.000 2.625.000
Sum gjeld og egenkapital 5.542.000 5.435.000 5.177.000 4.420.000 4.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 830.000 -69.000 261.000 112.000 -1.211.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.1 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.9 0.8 0.4
Soliditet 49.6 50.5 5 46.7 35.8
Resultatgrad 4.5 2.1 3.9 4.2 -1.5
Rentedekningsgrad 37.3 13.5 19.9 13.5 -6.2
Gjeldsgrad 1 1 1 1.1 1.8
Total kapitalrentabilitet 12.8 6.3 11.7 14.7 -5.8
Signatur
17.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex