Fosengris Sa
Juridisk navn:  Fosengris Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73850107
v/ May-Britt Langmo Tørstadveien 90 Fax:
7105 Stadsbygd 7105 Stadsbygd
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 983109519
Aksjekapital: 600 NOK
Etableringsdato: 9/14/2000
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Åfjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.03%
Resultat  
  
-21.25%
Egenkapital  
  
-23.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2014
Omsetning: 2.642.000 3.038.000 2.870.000 3.314.000 2.657.000
Resultat: -291.000 -240.000 -151.000 -233.000 97.000
Egenkapital: -1.542.000 -1.250.000 -1.009.000 -856.000 -564.000
Regnskap for  Fosengris Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2014
Driftsinntekter 2.642.000 3.038.000 2.870.000 3.314.000 2.657.000
Driftskostnader -2.745.000 -3.123.000 -2.885.000 -3.425.000 -2.384.000
Driftsresultat -103.000 -85.000 -14.000 -111.000 273.000
Finansinntekter 10.000 11.000 13.000 12.000 12.000
Finanskostnader -199.000 -165.000 -151.000 -133.000 -187.000
Finans -189.000 -154.000 -138.000 -121.000 -175.000
Resultat før skatt -291.000 -240.000 -151.000 -233.000 97.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Årsresultat -292.000 -241.000 -153.000 -234.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.355.000 2.532.000 2.578.000 2.736.000 2.520.000
Sum omløpsmidler 663.000 712.000 520.000 824.000 837.000
Sum eiendeler 3.018.000 3.244.000 3.098.000 3.560.000 3.357.000
Sum opptjent egenkapital -2.142.000 -1.850.000 -1.609.000 -1.456.000 -1.164.000
Sum egenkapital -1.542.000 -1.250.000 -1.009.000 -856.000 -564.000
Sum langsiktig gjeld 3.587.000 3.602.000 3.779.000 3.958.000 2.200.000
Sum kortsiktig gjeld 973.000 893.000 328.000 458.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 3.018.000 3.245.000 3.098.000 3.560.000 3.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.564.000 2.974.000 2.803.000 3.235.000 2.447.000
Andre inntekter 78.000 64.000 67.000 78.000 209.000
Driftsinntekter 2.642.000 3.038.000 2.870.000 3.314.000 2.657.000
Varekostnad -2.314.000 -2.741.000 -2.547.000 -2.988.000 -2.014.000
Lønninger -4.000 -3.000 -5.000 -6.000 -30.000
Avskrivning -177.000 -159.000 -158.000 -140.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -250.000 -220.000 -175.000 -291.000 -198.000
Driftskostnader -2.745.000 -3.123.000 -2.885.000 -3.425.000 -2.384.000
Driftsresultat -103.000 -85.000 -14.000 -111.000 273.000
Finansinntekter 10.000 11.000 13.000 12.000 12.000
Finanskostnader -199.000 -165.000 -151.000 -133.000 -187.000
Finans -189.000 -154.000 -138.000 -121.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -292.000 -241.000 -153.000 -234.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.338.000 2.515.000 2.561.000 2.719.000 2.503.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.338.000 2.515.000 2.561.000 2.719.000 2.503.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 2.355.000 2.532.000 2.578.000 2.736.000 2.520.000
Varebeholdning 536.000 523.000 499.000 618.000 776.000
Kundefordringer 0 64.000 0 0 32.000
Andre fordringer 116.000 114.000 0 84.000 17.000
Sum investeringer 11.000 11.000 13.000 13.000 13.000
Kasse, bank 0 0 8.000 109.000 0
Sum omløpsmidler 663.000 712.000 520.000 824.000 837.000
Sum eiendeler 3.018.000 3.244.000 3.098.000 3.560.000 3.357.000
Sum opptjent egenkapital -2.142.000 -1.850.000 -1.609.000 -1.456.000 -1.164.000
Sum egenkapital -1.542.000 -1.250.000 -1.009.000 -856.000 -564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 470.000 488.000 139.000 0 988.000
Sum langsiktig gjeld 3.587.000 3.602.000 3.779.000 3.958.000 2.200.000
Leverandørgjeld 381.000 259.000 175.000 455.000 718.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 2.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 142.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 11.000 1.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 973.000 893.000 328.000 458.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 3.018.000 3.245.000 3.098.000 3.560.000 3.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -310.000 -181.000 192.000 366.000 -885.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1.6 1.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1
Soliditet -51.1 -38.5 -32.6 -16.8
Resultatgrad -3.9 -2.8 -0.5 -3.3 10.3
Rentedekningsgrad -0.5 -0.5 -0.1 -0.8 1.5
Gjeldsgrad -3.6 -4.1 -5.2 -7.0
Total kapitalrentabilitet -3.1 -2.3 -2.8 8.5
Signatur
03.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex