Forlaget S K Granum AS
Juridisk navn:  Forlaget S K Granum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32779350
Gaupeveien 1 Gaupeveien 1 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 965019790
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/13/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.55%
Resultat  
  
-61.24%
Egenkapital  
  
9.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 988.000 1.213.000 1.204.000 2.252.000 334.000
Resultat: 138.000 356.000 617.000 1.308.000 -142.000
Egenkapital: -1.274.000 -1.411.000 -1.767.000 -2.383.000 -3.691.000
Regnskap for  Forlaget S K Granum AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 988.000 1.213.000 1.204.000 2.252.000 334.000
Driftskostnader -858.000 -860.000 -590.000 -944.000 -477.000
Driftsresultat 130.000 353.000 615.000 1.308.000 -144.000
Finansinntekter 8.000 3.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 8.000 3.000 1.000 0 2.000
Resultat før skatt 138.000 356.000 617.000 1.308.000 -142.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 138.000 356.000 617.000 1.308.000 -142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 2.508.000 2.704.000 2.123.000 2.656.000 1.553.000
Sum eiendeler 2.529.000 2.725.000 2.144.000 2.669.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital -1.374.000 -1.511.000 -1.867.000 -2.483.000 -3.791.000
Sum egenkapital -1.274.000 -1.411.000 -1.767.000 -2.383.000 -3.691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.803.000 4.136.000 3.911.000 5.053.000 5.245.000
Sum gjeld og egenkapital 2.529.000 2.725.000 2.144.000 2.670.000 1.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 988.000 1.213.000 1.204.000 2.252.000 334.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 988.000 1.213.000 1.204.000 2.252.000 334.000
Varekostnad -275.000 -172.000 -178.000 -627.000 -53.000
Lønninger -443.000 -553.000 -277.000 -179.000 -337.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -135.000 -135.000 -138.000 -87.000
Driftskostnader -858.000 -860.000 -590.000 -944.000 -477.000
Driftsresultat 130.000 353.000 615.000 1.308.000 -144.000
Finansinntekter 8.000 3.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 8.000 3.000 1.000 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 138.000 356.000 617.000 1.308.000 -142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 13.000 0
Sum anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 13.000 0
Varebeholdning 2.258.000 2.485.000 1.890.000 1.955.000 854.000
Kundefordringer 7.000 4.000 13.000 0 0
Andre fordringer 52.000 211.000 579.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 243.000 215.000 167.000 490.000 121.000
Sum omløpsmidler 2.508.000 2.704.000 2.123.000 2.656.000 1.553.000
Sum eiendeler 2.529.000 2.725.000 2.144.000 2.669.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital -1.374.000 -1.511.000 -1.867.000 -2.483.000 -3.791.000
Sum egenkapital -1.274.000 -1.411.000 -1.767.000 -2.383.000 -3.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 321.000 23.000 357.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 -23.000 0 17.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.793.000 3.838.000 3.888.000 4.679.000 5.055.000
Sum kortsiktig gjeld 3.803.000 4.136.000 3.911.000 5.053.000 5.245.000
Sum gjeld og egenkapital 2.529.000 2.725.000 2.144.000 2.670.000 1.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.295.000 -1.432.000 -1.788.000 -2.397.000 -3.692.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -50.4 -51.8 -82.4 -89.3 -237.5
Resultatgrad 13.2 29.1 51.1 58.1 -43.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.0 -2.9 -2.2 -2.1 -1.4
Total kapitalrentabilitet 5.5 13.1 28.7 4 -9.1
Signatur
24.08.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex