Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forlaget Press AS
Juridisk navn:  Forlaget Press AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22823240
Kongens Gate 2 Kongens Gate 2 Fax: 22823250
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980273563
Aksjekapital: 1.230.856 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.1%
Resultat  
  
-11.24%
Egenkapital  
  
2.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.212.000 24.025.000 24.843.000 25.539.000 25.740.000
Resultat: 79.000 89.000 -488.000 -144.000 15.000
Egenkapital: 2.790.000 2.732.000 2.643.000 3.130.000 3.316.000
Regnskap for  Forlaget Press AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.212.000 24.025.000 24.843.000 25.539.000 25.740.000
Driftskostnader -25.944.000 -23.636.000 -25.015.000 -25.323.000 -25.367.000
Driftsresultat 269.000 388.000 -173.000 216.000 373.000
Finansinntekter 70.000 28.000 23.000 20.000 14.000
Finanskostnader -259.000 -327.000 -339.000 -381.000 -372.000
Finans -189.000 -299.000 -316.000 -361.000 -358.000
Resultat før skatt 79.000 89.000 -488.000 -144.000 15.000
Skattekostnad -21.000 0 -42.000 -82.000
Årsresultat 58.000 89.000 -488.000 -186.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.542.000 1.560.000 1.530.000 1.530.000 1.601.000
Sum omløpsmidler 15.853.000 16.029.000 16.679.000 15.432.000 18.039.000
Sum eiendeler 17.395.000 17.589.000 18.209.000 16.962.000 19.640.000
Sum opptjent egenkapital 1.232.000 1.174.000 1.085.000 1.572.000 1.758.000
Sum egenkapital 2.790.000 2.732.000 2.643.000 3.130.000 3.316.000
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.540.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 13.305.000 13.318.000 14.566.000 12.831.000 15.325.000
Sum gjeld og egenkapital 17.395.000 17.590.000 18.209.000 16.961.000 19.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.854.000 23.282.000 24.843.000 24.967.000 25.526.000
Andre inntekter 358.000 743.000 0 572.000 214.000
Driftsinntekter 26.212.000 24.025.000 24.843.000 25.539.000 25.740.000
Varekostnad -15.919.000 -15.400.000 -16.214.000 -16.200.000 -16.137.000
Lønninger -6.076.000 -4.638.000 -4.736.000 -5.039.000 -5.171.000
Avskrivning -15.000 -6.000 0 -30.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.934.000 -3.592.000 -4.065.000 -4.054.000 -3.999.000
Driftskostnader -25.944.000 -23.636.000 -25.015.000 -25.323.000 -25.367.000
Driftsresultat 269.000 388.000 -173.000 216.000 373.000
Finansinntekter 70.000 28.000 23.000 20.000 14.000
Finanskostnader -259.000 -327.000 -339.000 -381.000 -372.000
Finans -189.000 -299.000 -316.000 -361.000 -358.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 58.000 89.000 -488.000 -186.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.509.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.572.000
Fast eiendom 33.000 31.000 0 0 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 31.000 0 0 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.542.000 1.560.000 1.530.000 1.530.000 1.601.000
Varebeholdning 10.038.000 9.604.000 10.530.000 9.676.000 10.172.000
Kundefordringer 3.032.000 3.782.000 3.523.000 2.630.000 4.371.000
Andre fordringer 2.196.000 2.110.000 2.093.000 2.616.000 2.945.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 586.000 533.000 532.000 510.000 551.000
Sum omløpsmidler 15.853.000 16.029.000 16.679.000 15.432.000 18.039.000
Sum eiendeler 17.395.000 17.589.000 18.209.000 16.962.000 19.640.000
Sum opptjent egenkapital 1.232.000 1.174.000 1.085.000 1.572.000 1.758.000
Sum egenkapital 2.790.000 2.732.000 2.643.000 3.130.000 3.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.160.000 1.036.000 2.351.000 1.140.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.540.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Leverandørgjeld 2.646.000 2.003.000 2.577.000 2.222.000 3.294.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.144.000 785.000 996.000 755.000 1.147.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.354.000 9.494.000 8.642.000 8.715.000 10.884.000
Sum kortsiktig gjeld 13.305.000 13.318.000 14.566.000 12.831.000 15.325.000
Sum gjeld og egenkapital 17.395.000 17.590.000 18.209.000 16.961.000 19.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.548.000 2.711.000 2.113.000 2.601.000 2.714.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
Soliditet 16.0 15.5 14.5 18.5 16.9
Resultatgrad 1.0 1.6 -0.7 0.8 1.4
Rentedekningsgrad 1.0 1.2 -0.5 0.6 1
Gjeldsgrad 5.2 5.4 5.9 4.4 4.9
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.4 -0.8 1.4 2
Signatur
24.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex