Forlaget Oktober AS
Juridisk navn:  Forlaget Oktober AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23354620
Postboks 6848 St Olavs Plass Kristian Augusts Gate 11 Fax: 23354621
0130 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923681078
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 10/13/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.7%
Resultat  
  
-78.02%
Egenkapital  
  
-19.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 47.526.000 41.078.000 48.137.000 50.274.000 48.843.000
Resultat: -2.332.000 -1.310.000 2.106.000 3.638.000 3.042.000
Egenkapital: 11.245.000 13.916.000 13.732.000 13.995.000 14.313.000
Regnskap for  Forlaget Oktober AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 47.526.000 41.078.000 48.137.000 50.274.000 48.843.000
Driftskostnader -47.581.000 -42.498.000 -46.316.000 -47.012.000 -46.418.000
Driftsresultat -56.000 -1.421.000 1.821.000 3.261.000 2.425.000
Finansinntekter 74.000 121.000 334.000 446.000 691.000
Finanskostnader -2.350.000 -11.000 -49.000 -70.000 -74.000
Finans -2.276.000 110.000 285.000 376.000 617.000
Resultat før skatt -2.332.000 -1.310.000 2.106.000 3.638.000 3.042.000
Skattekostnad -82.000 242.000 -549.000 -984.000 -818.000
Årsresultat -2.414.000 -1.068.000 1.557.000 2.654.000 2.224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.670.000 6.560.000 6.679.000 6.627.000 7.576.000
Sum omløpsmidler 42.553.000 34.758.000 39.520.000 40.027.000 36.770.000
Sum eiendeler 46.223.000 41.318.000 46.199.000 46.654.000 44.346.000
Sum opptjent egenkapital 2.644.000 5.315.000 5.131.000 5.394.000 5.712.000
Sum egenkapital 11.245.000 13.916.000 13.732.000 13.995.000 14.313.000
Sum langsiktig gjeld 4.068.000 4.007.000 3.967.000 4.119.000 4.213.000
Sum kortsiktig gjeld 30.911.000 23.395.000 28.501.000 28.540.000 25.818.000
Sum gjeld og egenkapital 46.224.000 41.318.000 46.200.000 46.654.000 44.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.308.000 39.381.000 45.452.000 48.584.000 46.824.000
Andre inntekter 2.217.000 1.696.000 2.684.000 1.690.000 2.019.000
Driftsinntekter 47.526.000 41.078.000 48.137.000 50.274.000 48.843.000
Varekostnad -22.953.000 -19.338.000 -20.849.000 -21.726.000 -20.832.000
Lønninger -11.292.000 -10.989.000 -11.554.000 -10.511.000 -10.877.000
Avskrivning -59.000 -25.000 0 0 -14.709.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.277.000 -12.146.000 -13.913.000 -14.775.000 0
Driftskostnader -47.581.000 -42.498.000 -46.316.000 -47.012.000 -46.418.000
Driftsresultat -56.000 -1.421.000 1.821.000 3.261.000 2.425.000
Finansinntekter 74.000 121.000 334.000 446.000 691.000
Finanskostnader -2.350.000 -11.000 -49.000 -70.000 -74.000
Finans -2.276.000 110.000 285.000 376.000 617.000
Konsernbidrag -7.000 -1.622.000 -2.633.000 -1.760.000
Utbytte -1.000 -160.000 -260.000 -174.000
Årsresultat -2.414.000 -1.068.000 1.557.000 2.654.000 2.224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.712.000 1.773.000 1.752.000 1.833.000 2.007.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 128.000 108.000 108.000 108.000
Sum varige driftsmidler 120.000 128.000 108.000 108.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.838.000 4.659.000 4.819.000 4.687.000 5.461.000
Sum anleggsmidler 3.670.000 6.560.000 6.679.000 6.627.000 7.576.000
Varebeholdning 4.999.000 4.292.000 4.606.000 4.535.000 4.655.000
Kundefordringer 19.622.000 13.641.000 16.421.000 19.527.000 17.885.000
Andre fordringer 11.169.000 10.713.000 10.709.000 8.410.000 6.173.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 42.553.000 34.758.000 39.520.000 40.027.000 36.770.000
Sum eiendeler 46.223.000 41.318.000 46.199.000 46.654.000 44.346.000
Sum opptjent egenkapital 2.644.000 5.315.000 5.131.000 5.394.000 5.712.000
Sum egenkapital 11.245.000 13.916.000 13.732.000 13.995.000 14.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.068.000 4.007.000 3.967.000 4.119.000 4.213.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.000 9.000 2.080.000 3.420.000 2.315.000
Sum langsiktig gjeld 4.068.000 4.007.000 3.967.000 4.119.000 4.213.000
Leverandørgjeld 3.606.000 2.059.000 2.622.000 3.252.000 4.194.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.961.000 2.995.000 3.348.000 3.834.000 3.609.000
Utbytte -1.000 -160.000 -260.000 -174.000
Annen kortsiktig gjeld 23.334.000 18.332.000 20.291.000 17.774.000 15.526.000
Sum kortsiktig gjeld 30.911.000 23.395.000 28.501.000 28.540.000 25.818.000
Sum gjeld og egenkapital 46.224.000 41.318.000 46.200.000 46.654.000 44.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.642.000 11.363.000 11.019.000 11.487.000 10.952.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 24.3 33.7 29.7 3 32.3
Resultatgrad -0.1 -3.5 3.8 6.5 5
Rentedekningsgrad -0.0 -129.2 37.2 46.6 32.8
Gjeldsgrad 3.1 2.0 2.4 2.3 2.1
Total kapitalrentabilitet -3.1 4.7 7.9 7
Signatur
25.01.2021
SELSKAPET TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP,
HVORAV ETT SKAL VÆRE VALGT AV B-AKSJONÆRENE.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex