Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forlaget Marvin As
Juridisk navn:  Forlaget Marvin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91867931
Kongens Gate 110 Kongens Gate 110 Fax:
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 918674632
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.33%
Resultat  
  
-142.03%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 483.000 472.000 911.000 982.000 352.000
Resultat: -58.000 138.000 31.000 98.000 164.000
Egenkapital: 408.000 346.000 239.000 225.000 149.000
Regnskap for  Forlaget Marvin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 483.000 472.000 911.000 982.000 352.000
Driftskostnader -541.000 -333.000 -880.000 -883.000 -186.000
Driftsresultat -58.000 139.000 31.000 99.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt -58.000 138.000 31.000 98.000 164.000
Skattekostnad -30.000 -7.000 -22.000 -39.000
Årsresultat -58.000 108.000 24.000 75.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 664.000 545.000 604.000 488.000 245.000
Sum eiendeler 664.000 545.000 604.000 488.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 322.000 214.000 200.000 125.000
Sum egenkapital 408.000 346.000 239.000 225.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 256.000 199.000 365.000 263.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 545.000 603.000 487.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 483.000 472.000 911.000 982.000 352.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 483.000 472.000 911.000 982.000 352.000
Varekostnad -291.000 -149.000 -406.000 -278.000 -128.000
Lønninger -28.000 -9.000 -255.000 -289.000 -29.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -175.000 -219.000 -316.000 -29.000
Driftskostnader -541.000 -333.000 -880.000 -883.000 -186.000
Driftsresultat -58.000 139.000 31.000 99.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -10.000 0 0
Årsresultat -58.000 108.000 24.000 75.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 339.000 308.000 133.000 77.000 84.000
Kundefordringer 117.000 201.000 336.000 301.000 35.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 208.000 36.000 135.000 109.000 126.000
Sum omløpsmidler 664.000 545.000 604.000 488.000 245.000
Sum eiendeler 664.000 545.000 604.000 488.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 264.000 322.000 214.000 200.000 125.000
Sum egenkapital 408.000 346.000 239.000 225.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 5.000 48.000 2.000 -1.000
Betalbar skatt 30.000 8.000 24.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 11.000 178.000 206.000 -46.000
Utbytte -10.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 143.000 122.000 32.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 199.000 365.000 263.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 545.000 603.000 487.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 408.000 346.000 239.000 225.000 149.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.7 1.7 1.9 2.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3 1.6 1.7
Soliditet 61.4 63.5 39.6 46.1 60.8
Resultatgrad -12.0 29.4 3.4 10.1 46.9
Rentedekningsgrad 139.0 9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 1.5 1.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -8.7 25.5 5.1 20.3 67.3
Signatur
19.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex