Forlaget Manifest AS
Juridisk navn:  Forlaget Manifest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47413781
Torggata 26 Torggata 26 Fax: 23354621
0183 Oslo 183 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991124225
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/23/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Østmarka Regnskap Grethe Kristin Jahr Trosvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.45%
Resultat  
  
-54.05%
Egenkapital  
  
14.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.105.000 5.096.000 3.812.000 3.545.000 5.432.000
Resultat: 663.000 1.443.000 270.000 -212.000 -123.000
Egenkapital: 1.676.000 1.460.000 485.000 100.000 233.000
Regnskap for  Forlaget Manifest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.105.000 5.096.000 3.812.000 3.545.000 5.432.000
Driftskostnader -3.437.000 -3.646.000 -3.541.000 -3.754.000 -5.556.000
Driftsresultat 667.000 1.449.000 271.000 -209.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -1.000 -3.000 0
Finans -5.000 -6.000 -1.000 -3.000 1.000
Resultat før skatt 663.000 1.443.000 270.000 -212.000 -123.000
Skattekostnad -147.000 -318.000 -59.000 35.000 18.000
Årsresultat 516.000 1.126.000 211.000 -177.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 95.000 251.000 289.000 262.000
Sum omløpsmidler 3.312.000 3.191.000 1.671.000 1.656.000 2.543.000
Sum eiendeler 3.369.000 3.286.000 1.922.000 1.945.000 2.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.551.000 1.335.000 360.000 -25.000 108.000
Sum egenkapital 1.676.000 1.460.000 485.000 100.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.694.000 1.826.000 1.437.000 1.845.000 2.572.000
Sum gjeld og egenkapital 3.370.000 3.286.000 1.922.000 1.945.000 2.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.055.000 4.902.000 3.768.000 3.116.000 5.370.000
Andre inntekter 50.000 194.000 44.000 429.000 62.000
Driftsinntekter 4.105.000 5.096.000 3.812.000 3.545.000 5.432.000
Varekostnad -1.169.000 -1.835.000 -1.444.000 -1.221.000 -2.718.000
Lønninger -1.248.000 -899.000 -980.000 -1.380.000 -1.876.000
Avskrivning -11.000 -5.000 0 -8.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.009.000 -907.000 -1.117.000 -1.145.000 -956.000
Driftskostnader -3.437.000 -3.646.000 -3.541.000 -3.754.000 -5.556.000
Driftsresultat 667.000 1.449.000 271.000 -209.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -1.000 -3.000 0
Finans -5.000 -6.000 -1.000 -3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -150.000 -40.000 0 0
Årsresultat 516.000 1.126.000 211.000 -177.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 58.000 229.000 289.000 254.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 0 0 8.000
Sum varige driftsmidler 11.000 0 0 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 26.000 22.000 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 95.000 251.000 289.000 262.000
Varebeholdning 130.000 147.000 295.000 669.000 723.000
Kundefordringer 439.000 936.000 502.000 812.000 1.396.000
Andre fordringer 22.000 11.000 40.000 1.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.696.000 2.060.000 757.000 134.000 354.000
Sum omløpsmidler 3.312.000 3.191.000 1.671.000 1.656.000 2.543.000
Sum eiendeler 3.369.000 3.286.000 1.922.000 1.945.000 2.805.000
Sum opptjent egenkapital 1.551.000 1.335.000 360.000 -25.000 108.000
Sum egenkapital 1.676.000 1.460.000 485.000 100.000 233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 68.000 425.000 672.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 284.000 225.000 128.000 195.000 358.000
Betalbar skatt 144.000 146.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 129.000 110.000 103.000 325.000
Utbytte -300.000 -150.000 -40.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 813.000 1.108.000 735.000 874.000 1.890.000
Sum kortsiktig gjeld 1.694.000 1.826.000 1.437.000 1.845.000 2.572.000
Sum gjeld og egenkapital 3.370.000 3.286.000 1.922.000 1.945.000 2.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.618.000 1.365.000 234.000 -189.000 -29.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.7 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1 0.5 0.7
Soliditet 49.7 44.4 25.2 5.1 8.3
Resultatgrad 16.2 28.4 7.1 -5.9 -2.3
Rentedekningsgrad 133.4 241.5 2 -69.7
Gjeldsgrad 1.0 1.3 3 18.4 1
Total kapitalrentabilitet 19.8 44.1 14.1 -10.7 -4.4
Signatur
20.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
20.09.2022
Prokura
Wergeland Ingrid
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex