Forlaget Lille Måne As
Juridisk navn:  Forlaget Lille Måne As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22431070
Middelthuns Gate 21C Middelthuns Gate 21C Fax: 22431073
0368 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988567493
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.24%
Resultat  
  
1474.07%
Egenkapital  
  
5.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.246.000 4.434.000 5.341.000 4.166.000 2.321.000
Resultat: 425.000 27.000 -186.000 588.000 349.000
Egenkapital: 1.444.000 1.364.000 1.332.000 1.556.000 987.000
Regnskap for  Forlaget Lille Måne As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.246.000 4.434.000 5.341.000 4.166.000 2.321.000
Driftskostnader -3.833.000 -4.392.000 -5.506.000 -3.573.000 -1.975.000
Driftsresultat 413.000 42.000 -165.000 593.000 347.000
Finansinntekter 14.000 2.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -17.000 -23.000 -7.000 -2.000
Finans 12.000 -15.000 -20.000 -5.000 2.000
Resultat før skatt 425.000 27.000 -186.000 588.000 349.000
Skattekostnad -95.000 5.000 12.000 -20.000 0
Årsresultat 329.000 33.000 -174.000 568.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 6.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.850.000 2.800.000 3.339.000 2.123.000 1.516.000
Sum eiendeler 2.886.000 2.806.000 3.339.000 2.123.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.264.000 1.232.000 1.456.000 887.000
Sum egenkapital 1.444.000 1.364.000 1.332.000 1.556.000 987.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.442.000 1.441.000 2.007.000 556.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 2.886.000 2.805.000 3.339.000 2.124.000 1.516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.242.000 4.145.000 5.293.000 4.083.000 2.207.000
Andre inntekter 4.000 288.000 47.000 83.000 114.000
Driftsinntekter 4.246.000 4.434.000 5.341.000 4.166.000 2.321.000
Varekostnad -834.000 -352.000 -1.061.000 -298.000 414.000
Lønninger -1.121.000 -920.000 -1.266.000 -1.281.000 -523.000
Avskrivning 0 0 -49.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.878.000 -3.120.000 -3.179.000 -1.994.000 -1.817.000
Driftskostnader -3.833.000 -4.392.000 -5.506.000 -3.573.000 -1.975.000
Driftsresultat 413.000 42.000 -165.000 593.000 347.000
Finansinntekter 14.000 2.000 3.000 2.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -17.000 -23.000 -7.000 -2.000
Finans 12.000 -15.000 -20.000 -5.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 -50.000 0 -100.000
Årsresultat 329.000 33.000 -174.000 568.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 6.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 6.000 0 0 0
Varebeholdning 732.000 1.049.000 866.000 398.000 522.000
Kundefordringer 1.225.000 904.000 1.235.000 986.000 670.000
Andre fordringer 176.000 134.000 676.000 535.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 717.000 713.000 562.000 204.000 230.000
Sum omløpsmidler 2.850.000 2.800.000 3.339.000 2.123.000 1.516.000
Sum eiendeler 2.886.000 2.806.000 3.339.000 2.123.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital 1.344.000 1.264.000 1.232.000 1.456.000 887.000
Sum egenkapital 1.444.000 1.364.000 1.332.000 1.556.000 987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0
Leverandørgjeld 315.000 456.000 786.000 -23.000 45.000
Betalbar skatt 95.000 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 224.000 272.000 222.000 193.000
Utbytte -250.000 -50.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 858.000 762.000 949.000 349.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 1.442.000 1.441.000 2.007.000 556.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 2.886.000 2.805.000 3.339.000 2.124.000 1.516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.408.000 1.359.000 1.332.000 1.567.000 987.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.9 1.7 3.8 2.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.2 3.1 1.9
Soliditet 50.0 48.6 39.9 73.3 65.1
Resultatgrad 9.7 0.9 -3.1 14.2 1
Rentedekningsgrad 206.5 2.5 -7.2 84.7 173.5
Gjeldsgrad 1.0 1.1 1.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 14.8 1.6 -4.9 2 23.2
Signatur
16.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex