Forlaget Last Og Buss AS
Juridisk navn:  Forlaget Last Og Buss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23234750
Waldemar Thranes Gate 98 Waldemar Thranes Gate 98 Fax: 22383812
0175 Oslo 175 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 931051695
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.69%
Resultat  
  
-41.95%
Egenkapital  
  
21.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.926.000 9.401.000 9.892.000 9.488.000 7.950.000
Resultat: 2.225.000 3.833.000 3.395.000 3.378.000 1.780.000
Egenkapital: 979.000 804.000 614.000 466.000 466.000
Regnskap for  Forlaget Last Og Buss AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.926.000 9.401.000 9.892.000 9.488.000 7.950.000
Driftskostnader -5.699.000 -5.577.000 -6.517.000 -6.120.000 -6.181.000
Driftsresultat 2.227.000 3.824.000 3.375.000 3.369.000 1.769.000
Finansinntekter 1.000 9.000 22.000 10.000 13.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -2.000
Finans -2.000 9.000 21.000 10.000 11.000
Resultat før skatt 2.225.000 3.833.000 3.395.000 3.378.000 1.780.000
Skattekostnad -489.000 -843.000 -748.000 -768.000 -432.000
Årsresultat 1.735.000 2.990.000 2.648.000 2.610.000 1.348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 100.000 395.000 195.000 254.000
Sum omløpsmidler 4.020.000 7.149.000 5.147.000 4.867.000 5.606.000
Sum eiendeler 4.170.000 7.249.000 5.542.000 5.062.000 5.860.000
Sum opptjent egenkapital 679.000 504.000 314.000 166.000 166.000
Sum egenkapital 979.000 804.000 614.000 466.000 466.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.176.000 6.436.000 4.928.000 4.595.000 5.394.000
Sum gjeld og egenkapital 4.170.000 7.250.000 5.542.000 5.061.000 5.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.649.000 8.817.000 9.052.000 8.604.000 7.195.000
Andre inntekter 277.000 583.000 840.000 885.000 755.000
Driftsinntekter 7.926.000 9.401.000 9.892.000 9.488.000 7.950.000
Varekostnad -907.000 -504.000 -472.000 -411.000 -288.000
Lønninger -2.586.000 -2.620.000 -2.544.000 -2.466.000 -2.571.000
Avskrivning -49.000 -32.000 -59.000 -59.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.157.000 -2.421.000 -3.442.000 -3.184.000 -3.243.000
Driftskostnader -5.699.000 -5.577.000 -6.517.000 -6.120.000 -6.181.000
Driftsresultat 2.227.000 3.824.000 3.375.000 3.369.000 1.769.000
Finansinntekter 1.000 9.000 22.000 10.000 13.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -2.000
Finans -2.000 9.000 21.000 10.000 11.000
Konsernbidrag -1.560.000 0 -20.000 -15.000
Utbytte -2.800.000 -2.500.000 -2.589.000 -1.332.000
Årsresultat 1.735.000 2.990.000 2.648.000 2.610.000 1.348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 262.000 3.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 110.000 100.000 133.000 192.000 251.000
Sum varige driftsmidler 110.000 100.000 133.000 192.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.000 100.000 395.000 195.000 254.000
Varebeholdning 269.000 0 0 0
Kundefordringer 364.000 994.000 1.048.000 1.522.000 1.227.000
Andre fordringer 105.000 21.000 64.000 178.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.282.000 6.135.000 4.034.000 3.166.000 4.250.000
Sum omløpsmidler 4.020.000 7.149.000 5.147.000 4.867.000 5.606.000
Sum eiendeler 4.170.000 7.249.000 5.542.000 5.062.000 5.860.000
Sum opptjent egenkapital 679.000 504.000 314.000 166.000 166.000
Sum egenkapital 979.000 804.000 614.000 466.000 466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000.000 1.900.000 797.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 10.000 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 120.000 100.000 0 48.000
Betalbar skatt 44.000 572.000 1.007.000 772.000 432.000
Skyldig offentlige avgifter 484.000 431.000 168.000 182.000 184.000
Utbytte -2.800.000 -2.500.000 -2.589.000 -1.332.000
Annen kortsiktig gjeld 598.000 612.000 356.000 1.052.000 3.398.000
Sum kortsiktig gjeld 3.176.000 6.436.000 4.928.000 4.595.000 5.394.000
Sum gjeld og egenkapital 4.170.000 7.250.000 5.542.000 5.061.000 5.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 844.000 713.000 219.000 272.000 212.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 1.1 1
Soliditet 23.5 11.1 11.1 9.2 8
Resultatgrad 28.1 40.7 34.1 35.5 22.3
Rentedekningsgrad 742.3 3 884.5
Gjeldsgrad 3.3 8.0 8 9.9 11.6
Total kapitalrentabilitet 53.4 52.9 61.3 66.8 30.4
Signatur
24.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex