Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forlaget Historie & Kultur AS
Juridisk navn:  Forlaget Historie & Kultur AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22495856
Bernhard Herres Vei 52 Bernhard Herres Vei 52 Fax:
0376 Oslo 376 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 890741622
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aurskog Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.9%
Resultat  
  
461.54%
Egenkapital  
  
21.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.271.000 1.309.000 1.034.000 954.000 1.336.000
Resultat: 219.000 39.000 -96.000 -10.000 91.000
Egenkapital: -790.000 -1.009.000 -1.048.000 -952.000 -942.000
Regnskap for  Forlaget Historie & Kultur AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.271.000 1.309.000 1.034.000 954.000 1.336.000
Driftskostnader -1.052.000 -1.271.000 -1.129.000 -964.000 -1.245.000
Driftsresultat 219.000 39.000 -96.000 -10.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 219.000 39.000 -96.000 -10.000 91.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 219.000 39.000 -96.000 -10.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.513.000 1.557.000 1.388.000 1.307.000 1.351.000
Sum eiendeler 1.513.000 1.557.000 1.388.000 1.307.000 1.351.000
Sum opptjent egenkapital -890.000 -1.109.000 -1.148.000 -1.052.000 -1.042.000
Sum egenkapital -790.000 -1.009.000 -1.048.000 -952.000 -942.000
Sum langsiktig gjeld 1.959.000 2.062.000 2.062.000 1.912.000 1.914.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 503.000 374.000 347.000 379.000
Sum gjeld og egenkapital 1.513.000 1.556.000 1.388.000 1.307.000 1.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.210.000 1.236.000 1.034.000 954.000 1.336.000
Andre inntekter 61.000 72.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.271.000 1.309.000 1.034.000 954.000 1.336.000
Varekostnad -724.000 -984.000 -1.035.000 -745.000 -974.000
Lønninger -1.000 0 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -287.000 -189.000 -297.000 -270.000
Driftskostnader -1.052.000 -1.271.000 -1.129.000 -964.000 -1.245.000
Driftsresultat 219.000 39.000 -96.000 -10.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 219.000 39.000 -96.000 -10.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 944.000 976.000 1.124.000 1.029.000 950.000
Kundefordringer 404.000 535.000 177.000 218.000 223.000
Andre fordringer 7.000 25.000 25.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 159.000 21.000 63.000 61.000 178.000
Sum omløpsmidler 1.513.000 1.557.000 1.388.000 1.307.000 1.351.000
Sum eiendeler 1.513.000 1.557.000 1.388.000 1.307.000 1.351.000
Sum opptjent egenkapital -890.000 -1.109.000 -1.148.000 -1.052.000 -1.042.000
Sum egenkapital -790.000 -1.009.000 -1.048.000 -952.000 -942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.959.000 2.062.000 2.062.000 1.912.000 1.914.000
Leverandørgjeld 4.000 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 86.000 9.000 25.000 20.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 316.000 413.000 365.000 322.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 503.000 374.000 347.000 379.000
Sum gjeld og egenkapital 1.513.000 1.556.000 1.388.000 1.307.000 1.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.169.000 1.054.000 1.014.000 960.000 972.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.1 3.7 3.8 3.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 0.7 0.8 1.1
Soliditet -52.2 -64.8 -75.5 -72.8 -69.7
Resultatgrad 17.2 3.0 -9.3 6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -2.5 -2.3 -2.4 -2.4
Total kapitalrentabilitet 14.5 2.5 -6.9 -0.8 6.7
Signatur
15.08.2007
MORTEN MALMØ
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex