Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forlaget Fotografi AS
Juridisk navn:  Forlaget Fotografi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22335300
Rådhusgata 20 Rådhusgata 20 Fax: 22518783
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980438422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/31/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nisi Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.45%
Resultat  
  
56.38%
Egenkapital  
  
11700%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.171.000 2.119.000 2.076.000 2.297.000 2.373.000
Resultat: 233.000 149.000 64.000 -25.000 -55.000
Egenkapital: 232.000 -2.000 -151.000 -215.000 -190.000
Regnskap for  Forlaget Fotografi AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.171.000 2.119.000 2.076.000 2.297.000 2.373.000
Driftskostnader -1.922.000 -1.958.000 -2.002.000 -2.314.000 -2.415.000
Driftsresultat 249.000 161.000 74.000 -17.000 -43.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -12.000 -10.000 -9.000 -13.000
Finans -16.000 -11.000 -10.000 -8.000 -12.000
Resultat før skatt 233.000 149.000 64.000 -25.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 233.000 149.000 64.000 -25.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Sum omløpsmidler 808.000 491.000 432.000 467.000 510.000
Sum eiendeler 876.000 559.000 500.000 535.000 578.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 -102.000 -251.000 -315.000 -290.000
Sum egenkapital 232.000 -2.000 -151.000 -215.000 -190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 644.000 560.000 651.000 750.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 876.000 558.000 500.000 535.000 578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.548.000 1.414.000 1.547.000 1.846.000 2.284.000
Andre inntekter 623.000 705.000 529.000 451.000 89.000
Driftsinntekter 2.171.000 2.119.000 2.076.000 2.297.000 2.373.000
Varekostnad -644.000 -959.000 -926.000 -1.205.000 -1.104.000
Lønninger -929.000 -762.000 -792.000 -804.000 -955.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -349.000 -237.000 -284.000 -305.000 -356.000
Driftskostnader -1.922.000 -1.958.000 -2.002.000 -2.314.000 -2.415.000
Driftsresultat 249.000 161.000 74.000 -17.000 -43.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -12.000 -10.000 -9.000 -13.000
Finans -16.000 -11.000 -10.000 -8.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 233.000 149.000 64.000 -25.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 43.000 9.000 61.000 37.000
Andre fordringer 100.000 184.000 60.000 155.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 708.000 264.000 362.000 251.000 381.000
Sum omløpsmidler 808.000 491.000 432.000 467.000 510.000
Sum eiendeler 876.000 559.000 500.000 535.000 578.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 -102.000 -251.000 -315.000 -290.000
Sum egenkapital 232.000 -2.000 -151.000 -215.000 -190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 8.000 2.000 59.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 55.000 57.000 61.000 59.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 534.000 498.000 592.000 630.000 691.000
Sum kortsiktig gjeld 644.000 560.000 651.000 750.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 876.000 558.000 500.000 535.000 578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 -69.000 -219.000 -283.000 -258.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.7 0.6 0.7
Soliditet 26.5 -0.4 -30.2 -40.2 -32.9
Resultatgrad 11.5 7.6 3.6 -0.7 -1.8
Rentedekningsgrad 14.6 13.4 7.4 -1.9 -3.3
Gjeldsgrad 2.8 -280.0 -4.3 -3.5
Total kapitalrentabilitet 28.5 29.0 14.8 -7.3
Signatur
06.07.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex