Forlaget Dykking AS
Juridisk navn:  Forlaget Dykking AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94833283
Postboks 6654 Etterstad Etterstadsletta 4G Fax: 33050598
0609 Oslo 660 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936558496
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/21/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nordre Vestfold Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.08%
Resultat  
  
-189.02%
Egenkapital  
  
-43.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 179.000 665.000 644.000 1.212.000 633.000
Resultat: -73.000 82.000 -307.000 197.000 126.000
Egenkapital: -246.000 -172.000 -254.000 65.000 -114.000
Regnskap for  Forlaget Dykking AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 179.000 665.000 644.000 1.212.000 633.000
Driftskostnader -251.000 -586.000 -952.000 -1.017.000 -506.000
Driftsresultat -72.000 79.000 -308.000 196.000 128.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans -2.000 2.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -73.000 82.000 -307.000 197.000 126.000
Skattekostnad 17.000 -17.000 0
Årsresultat -73.000 82.000 -290.000 180.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 14.000 18.000 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 197.000 177.000 564.000 351.000
Sum eiendeler 74.000 211.000 195.000 564.000 351.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -272.000 -354.000 -35.000 -214.000
Sum egenkapital -246.000 -172.000 -254.000 65.000 -114.000
Sum langsiktig gjeld 0 17.000 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 383.000 449.000 481.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 211.000 195.000 563.000 351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 179.000 665.000 644.000 1.212.000 633.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 179.000 665.000 644.000 1.212.000 633.000
Varekostnad -1.000 -158.000 -172.000 -452.000 -278.000
Lønninger -135.000 -279.000 -556.000 -272.000 -85.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -145.000 -222.000 -293.000 -143.000
Driftskostnader -251.000 -586.000 -952.000 -1.017.000 -506.000
Driftsresultat -72.000 79.000 -308.000 196.000 128.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans -2.000 2.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -73.000 82.000 -290.000 180.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 13.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 13.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 14.000 18.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.000 28.000 21.000 228.000 144.000
Andre fordringer 2.000 10.000 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 59.000 167.000 146.000 285.000 206.000
Sum omløpsmidler 64.000 197.000 177.000 564.000 351.000
Sum eiendeler 74.000 211.000 195.000 564.000 351.000
Sum opptjent egenkapital -346.000 -272.000 -354.000 -35.000 -214.000
Sum egenkapital -246.000 -172.000 -254.000 65.000 -114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 17.000 0
Leverandørgjeld 4.000 7.000 13.000 37.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 17.000 34.000 61.000 19.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 302.000 359.000 403.000 384.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 383.000 449.000 481.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 211.000 195.000 563.000 351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -255.000 -186.000 -272.000 83.000 -114.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.4 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.4 1.2 0.8
Soliditet -337.0 -81.5 -130.3 11.5 -32.5
Resultatgrad -40.2 11.9 -47.8 16.2 20.2
Rentedekningsgrad -36.0 1
Gjeldsgrad -1.3 -2.2 -1.8 7.7 -4.1
Total kapitalrentabilitet -98.6 38.4 -157.4 34.8 36.5
Signatur
08.12.2014
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.12.2014
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex