Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forlaget Brød Og Roser As
Juridisk navn:  Forlaget Brød Og Roser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Mikael Fløysand v/Madeleine Schultz St. Jørgens vei 9 c/o Mikael Fløysand v/Madeleine Schultz St. Jørgens vei 9 Fax:
0662 Oslo 662 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923153675
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atella Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.29%
Resultat  
  
201.54%
Egenkapital  
  
165%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 161.000 170.000 0
Resultat: 66.000 -65.000 0
Egenkapital: 26.000 -40.000 0
Regnskap for  Forlaget Brød Og Roser As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 161.000 170.000 0
Driftskostnader -94.000 -234.000 0
Driftsresultat 66.000 -65.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 66.000 -65.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 66.000 -65.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 0
Sum omløpsmidler 53.000 18.000 0
Sum eiendeler 59.000 18.000 0
Sum opptjent egenkapital 1.000 -65.000 0
Sum egenkapital 26.000 -40.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 58.000 0
Sum gjeld og egenkapital 59.000 17.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.000 170.000 0
Andre inntekter 30.000 0
Driftsinntekter 161.000 170.000 0
Varekostnad -23.000 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -71.000 -234.000 0
Driftskostnader -94.000 -234.000 0
Driftsresultat 66.000 -65.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 66.000 -65.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 0
Sum anleggsmidler 6.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer -4.000 2.000 0
Andre fordringer 1.000 6.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 57.000 10.000 0
Sum omløpsmidler 53.000 18.000 0
Sum eiendeler 59.000 18.000 0
Sum opptjent egenkapital 1.000 -65.000 0
Sum egenkapital 26.000 -40.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 34.000 58.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 58.000 0
Sum gjeld og egenkapital 59.000 17.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 -40.000 0
Likviditetsgrad 1 1.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1.6 0.3 0
Soliditet 43.3 -222.2
Resultatgrad 41.0 -38.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 -1.5
Total kapitalrentabilitet 110.0 -361.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex