Forlaget Bøker Og Bilder As
Juridisk navn:  Forlaget Bøker Og Bilder As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svaneviksveien 72 Svaneviksveien 72 Fax:
5063 Bergen 5063 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916619251
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.73%
Resultat  
  
-27.32%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.392.000 1.431.000 1.690.000 1.702.000 2.124.000
Resultat: 620.000 853.000 1.147.000 1.067.000 1.440.000
Egenkapital: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Forlaget Bøker Og Bilder As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.392.000 1.431.000 1.690.000 1.702.000 2.124.000
Driftskostnader -772.000 -578.000 -543.000 -635.000 -684.000
Driftsresultat 620.000 853.000 1.147.000 1.067.000 1.440.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 620.000 853.000 1.147.000 1.067.000 1.440.000
Skattekostnad -136.000 -188.000 -252.000 -245.000 -346.000
Årsresultat 483.000 666.000 895.000 822.000 1.095.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 0 0
Sum eiendeler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.392.000 1.431.000 1.690.000 1.702.000 2.124.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.392.000 1.431.000 1.690.000 1.702.000 2.124.000
Varekostnad -772.000 -578.000 -543.000 -635.000 -684.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0
Driftskostnader -772.000 -578.000 -543.000 -635.000 -684.000
Driftsresultat 620.000 853.000 1.147.000 1.067.000 1.440.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -483.000 -666.000 -895.000 -822.000 -1.094.000
Årsresultat 483.000 666.000 895.000 822.000 1.095.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum varige driftsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 30.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 0 0 0
Sum eiendeler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -483.000 -666.000 -895.000 -822.000 -1.094.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 44.5 59.6 67.9 62.7 67.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.066.7 2.843.3 3823.3 3556.7 4
Signatur
26.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex