Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forlag Peter Lukas As
Juridisk navn:  Forlag Peter Lukas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91637911
Postboks 266 Storgaten 33 Fax:
4892 Grimstad 4876 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 898160122
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/29/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kube Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.75%
Resultat  
  
-140%
Egenkapital  
  
-92.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 260.000 324.000 575.000 570.000 884.000
Resultat: -204.000 -85.000 -235.000 70.000 4.000
Egenkapital: -425.000 -221.000 -136.000 99.000 29.000
Regnskap for  Forlag Peter Lukas As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 260.000 324.000 575.000 570.000 884.000
Driftskostnader -463.000 -409.000 -809.000 -498.000 -894.000
Driftsresultat -204.000 -86.000 -235.000 72.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 18.000
Finanskostnader 0 -2.000 -5.000
Finans 0 -2.000 13.000
Resultat før skatt -204.000 -85.000 -235.000 70.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -204.000 -85.000 -235.000 70.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 16.000 203.000 27.000 0
Sum omløpsmidler 415.000 673.000 542.000 577.000 538.000
Sum eiendeler 426.000 689.000 745.000 604.000 538.000
Sum opptjent egenkapital -455.000 -251.000 -166.000 69.000 -1.000
Sum egenkapital -425.000 -221.000 -136.000 99.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 825.000 869.000 749.000 350.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 41.000 131.000 155.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 689.000 744.000 604.000 538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 240.000 269.000 575.000 556.000 884.000
Andre inntekter 20.000 56.000 0 15.000 0
Driftsinntekter 260.000 324.000 575.000 570.000 884.000
Varekostnad -154.000 -56.000 -359.000 -266.000 -119.000
Lønninger -56.000 -69.000 0 -47.000 -394.000
Avskrivning -5.000 -22.000 -29.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -262.000 -421.000 -185.000 -381.000
Driftskostnader -463.000 -409.000 -809.000 -498.000 -894.000
Driftsresultat -204.000 -86.000 -235.000 72.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 18.000
Finanskostnader 0 -2.000 -5.000
Finans 0 -2.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -204.000 -85.000 -235.000 70.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 16.000 203.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 16.000 203.000 27.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 16.000 203.000 27.000 0
Varebeholdning 338.000 427.000 334.000 425.000 436.000
Kundefordringer 4.000 108.000 118.000 62.000 70.000
Andre fordringer 16.000 31.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 57.000 138.000 58.000 90.000 33.000
Sum omløpsmidler 415.000 673.000 542.000 577.000 538.000
Sum eiendeler 426.000 689.000 745.000 604.000 538.000
Sum opptjent egenkapital -455.000 -251.000 -166.000 69.000 -1.000
Sum egenkapital -425.000 -221.000 -136.000 99.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 825.000 869.000 749.000 350.000 350.000
Leverandørgjeld -1.000 -2.000 1.000 9.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 25.000 2.000 49.000 45.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 128.000 98.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 41.000 131.000 155.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000 689.000 744.000 604.000 538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 389.000 632.000 411.000 422.000 379.000
Likviditetsgrad 1 16.0 16.4 4.1 3 3.4
Likviditetsgrad 2 3.0 6.0 1.6 1 0.6
Soliditet -99.8 -32.1 -18.3 16.4 5.4
Resultatgrad -78.5 -26.5 -40.9 12.6
Rentedekningsgrad 3 -1.8
Gjeldsgrad -2.0 -4.1 -6.5 5.1 17.6
Total kapitalrentabilitet -47.9 -12.5 -31.6 11.9 1.7
Signatur
30.04.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex