Foreningen Manifest Analyse
Juridisk navn:  Foreningen Manifest Analyse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92458464
Torggata 28 Torggata 28 Fax:
0183 Oslo 183 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994298992
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/22/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: On Time Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.35%
Resultat  
  
113.95%
Egenkapital  
  
56.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.230.000 7.248.000 5.637.000 6.599.000 6.215.000
Resultat: 905.000 423.000 -71.000 1.012.000 -516.000
Egenkapital: 2.503.000 1.598.000 1.175.000 1.246.000 234.000
Regnskap for  Foreningen Manifest Analyse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.230.000 7.248.000 5.637.000 6.599.000 6.215.000
Driftskostnader -8.337.000 -6.844.000 -5.716.000 -5.591.000 -6.735.000
Driftsresultat 893.000 404.000 -80.000 1.007.000 -521.000
Finansinntekter 12.000 19.000 9.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000
Finans 12.000 19.000 9.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 905.000 423.000 -71.000 1.012.000 -516.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 905.000 423.000 -71.000 1.012.000 -516.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 116.000 31.000 32.000 52.000
Sum omløpsmidler 6.269.000 2.953.000 2.135.000 6.456.000 5.277.000
Sum eiendeler 6.477.000 3.069.000 2.166.000 6.488.000 5.329.000
Sum opptjent egenkapital 2.503.000 1.598.000 1.175.000 1.246.000 234.000
Sum egenkapital 2.503.000 1.598.000 1.175.000 1.246.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.974.000 1.472.000 991.000 5.241.000 5.095.000
Sum gjeld og egenkapital 6.477.000 3.070.000 2.166.000 6.487.000 5.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.129.000 7.092.000 5.351.000 6.406.000 5.524.000
Andre inntekter 101.000 155.000 286.000 193.000 691.000
Driftsinntekter 9.230.000 7.248.000 5.637.000 6.599.000 6.215.000
Varekostnad -2.004.000 -1.576.000 -861.000 -1.663.000 -2.071.000
Lønninger -5.368.000 -4.090.000 -3.784.000 -3.191.000 -3.351.000
Avskrivning -49.000 -24.000 -46.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -916.000 -1.154.000 -1.025.000 -717.000 -1.293.000
Driftskostnader -8.337.000 -6.844.000 -5.716.000 -5.591.000 -6.735.000
Driftsresultat 893.000 404.000 -80.000 1.007.000 -521.000
Finansinntekter 12.000 19.000 9.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000
Finans 12.000 19.000 9.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 905.000 423.000 -71.000 1.012.000 -516.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 32.000 52.000
Driftsløsøre 208.000 116.000 31.000 0 0
Sum varige driftsmidler 208.000 116.000 31.000 32.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 208.000 116.000 31.000 32.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 78.000 4.552.000 3.592.000
Andre fordringer 133.000 444.000 375.000 542.000 260.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.136.000 2.509.000 1.681.000 1.362.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 6.269.000 2.953.000 2.135.000 6.456.000 5.277.000
Sum eiendeler 6.477.000 3.069.000 2.166.000 6.488.000 5.329.000
Sum opptjent egenkapital 2.503.000 1.598.000 1.175.000 1.246.000 234.000
Sum egenkapital 2.503.000 1.598.000 1.175.000 1.246.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 101.000 49.000 170.000 0 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 237.000 196.000 208.000 136.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.636.000 1.227.000 613.000 5.106.000 4.792.000
Sum kortsiktig gjeld 3.974.000 1.472.000 991.000 5.241.000 5.095.000
Sum gjeld og egenkapital 6.477.000 3.070.000 2.166.000 6.487.000 5.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.295.000 1.481.000 1.144.000 1.215.000 182.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2 2.2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.6 2 2.2 1.2 1
Soliditet 38.6 52.1 54.2 19.2 4.4
Resultatgrad 9.7 5.6 -1.4 15.3 -8.4
Rentedekningsgrad 1 -260.5
Gjeldsgrad 1.6 0.9 0.8 4.2 21.8
Total kapitalrentabilitet 14.0 13.8 -3.3 15.6 -9.6
Signatur
26.10.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.10.2021
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex