Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foreningen For Hjertesyke Barn Avd Finnmark
Juridisk navn:  Foreningen For Hjertesyke Barn Avd Finnmark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78440801
v/Terje Nilsen Storbakken 14 v/Terje Nilsen Storbakken 14 Fax:
9515 Alta 9515 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 984072856
Aksjekapital: 323 NOK
Etableringsdato: 12/31/1980
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 249.000
Resultat: 115.000
Egenkapital: 323.000
Regnskap for  Foreningen For Hjertesyke Barn Avd Finnmark
Resultat 2002
Driftsinntekter 249.000
Driftskostnader -142.000
Driftsresultat 107.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader 0
Finans 8.000
Resultat før skatt 115.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 323.000
Sum eiendeler 323.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 323.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 249.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -142.000
Driftskostnader -142.000
Driftsresultat 107.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader 0
Finans 8.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 323.000
Sum omløpsmidler 323.000
Sum eiendeler 323.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 323.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 43.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 35.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex