Fore Båt Og Motorservice AS
Juridisk navn:  Fore Båt Og Motorservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90512323
Foreveien 141 Foreveien 141 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 990385637
Aksjekapital: 276.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 9/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Adminor As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.73%
Resultat  
  
36.68%
Egenkapital  
  
35.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.208.000 12.384.000 11.872.000 7.690.000 6.394.000
Resultat: 2.869.000 2.099.000 2.959.000 376.000 1.416.000
Egenkapital: 8.499.000 6.264.000 4.660.000 2.417.000 2.072.000
Regnskap for  Fore Båt Og Motorservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.208.000 12.384.000 11.872.000 7.690.000 6.394.000
Driftskostnader -11.295.000 -10.246.000 -8.863.000 -7.262.000 -4.937.000
Driftsresultat 2.912.000 2.137.000 3.010.000 427.000 1.457.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -45.000 -39.000 -54.000 -53.000 -41.000
Finans -44.000 -38.000 -51.000 -51.000 -40.000
Resultat før skatt 2.869.000 2.099.000 2.959.000 376.000 1.416.000
Skattekostnad -633.000 -496.000 -716.000 -31.000 -418.000
Årsresultat 2.235.000 1.603.000 2.243.000 345.000 998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.419.000 1.803.000 1.691.000 1.894.000 1.281.000
Sum omløpsmidler 8.642.000 6.554.000 5.310.000 2.562.000 2.149.000
Sum eiendeler 11.061.000 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.430.000
Sum opptjent egenkapital 8.223.000 5.988.000 4.384.000 2.141.000 1.796.000
Sum egenkapital 8.499.000 6.264.000 4.660.000 2.417.000 2.072.000
Sum langsiktig gjeld 688.000 495.000 691.000 951.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 1.874.000 1.598.000 1.650.000 1.088.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 11.061.000 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.208.000 12.384.000 11.872.000 7.690.000 5.714.000
Andre inntekter 0 0 0 0 680.000
Driftsinntekter 14.208.000 12.384.000 11.872.000 7.690.000 6.394.000
Varekostnad -5.491.000 -5.897.000 -4.377.000 -4.049.000 -2.608.000
Lønninger -3.505.000 -2.686.000 -2.683.000 -1.629.000 -1.254.000
Avskrivning -241.000 -285.000 -375.000 -340.000 -304.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.058.000 -1.378.000 -1.428.000 -1.244.000 -771.000
Driftskostnader -11.295.000 -10.246.000 -8.863.000 -7.262.000 -4.937.000
Driftsresultat 2.912.000 2.137.000 3.010.000 427.000 1.457.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -45.000 -39.000 -54.000 -53.000 -41.000
Finans -44.000 -38.000 -51.000 -51.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.235.000 1.603.000 2.243.000 345.000 998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 219.000 177.000 144.000 120.000 0
Fast eiendom 1.462.000 1.214.000 1.150.000 1.373.000 806.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 623.000 297.000 297.000 401.000 475.000
Sum varige driftsmidler 2.085.000 1.511.000 1.447.000 1.774.000 1.281.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 115.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.419.000 1.803.000 1.691.000 1.894.000 1.281.000
Varebeholdning 1.538.000 1.255.000 975.000 410.000 95.000
Kundefordringer 5.371.000 4.436.000 2.929.000 1.805.000 1.768.000
Andre fordringer 31.000 211.000 277.000 43.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.702.000 652.000 1.130.000 304.000 270.000
Sum omløpsmidler 8.642.000 6.554.000 5.310.000 2.562.000 2.149.000
Sum eiendeler 11.061.000 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.430.000
Sum opptjent egenkapital 8.223.000 5.988.000 4.384.000 2.141.000 1.796.000
Sum egenkapital 8.499.000 6.264.000 4.660.000 2.417.000 2.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 688.000 495.000 691.000 951.000 627.000
Leverandørgjeld 200.000 559.000 349.000 172.000 -22.000
Betalbar skatt 675.000 529.000 740.000 151.000 418.000
Skyldig offentlige avgifter 547.000 126.000 136.000 121.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 383.000 426.000 643.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 1.874.000 1.598.000 1.650.000 1.088.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 11.061.000 8.357.000 7.001.000 4.456.000 3.429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.768.000 4.956.000 3.660.000 1.474.000 1.419.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.1 3.2 2 2.9
Likviditetsgrad 2 3.8 3.3 2.6 2 2.9
Soliditet 76.8 7 66.6 54.2 60.4
Resultatgrad 20.5 17.3 25.4 5.6 22.8
Rentedekningsgrad 64.7 54.8 55.7 8.1 35.6
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 26.3 25.6 4 9.6 42.5
Signatur
27.07.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex