Foodman AS
Juridisk navn:  Foodman AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63863900
Myrfaret 6 Myrfaret 6 Fax: 63863960
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 965160922
Aksjekapital: 3.575.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 10/6/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Moore Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.5%
Resultat  
  
-2.38%
Egenkapital  
  
16.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 268.007.000 714.710.000 201.097.000 180.505.000 160.724.000
Resultat: 10.538.000 10.795.000 10.490.000 2.025.000 8.154.000
Egenkapital: 27.074.000 23.308.000 21.902.000 17.012.000 15.516.000
Regnskap for  Foodman AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 268.007.000 714.710.000 201.097.000 180.505.000 160.724.000
Driftskostnader -258.310.000 -204.917.000 -189.985.000 -177.954.000 -153.389.000
Driftsresultat 9.697.000 9.793.000 11.113.000 2.550.000 7.336.000
Finansinntekter 3.413.000 3.135.000 1.289.000 1.349.000 2.186.000
Finanskostnader -2.573.000 -2.133.000 -1.912.000 -1.874.000 -1.368.000
Finans 840.000 1.002.000 -623.000 -525.000 818.000
Resultat før skatt 10.538.000 10.795.000 10.490.000 2.025.000 8.154.000
Skattekostnad -722.000 -2.434.000 -2.379.000 -529.000 -2.182.000
Årsresultat 9.815.000 8.362.000 8.112.000 1.496.000 5.972.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.200.000 20.194.000 14.908.000 16.669.000 16.966.000
Sum omløpsmidler 62.093.000 55.188.000 47.898.000 43.780.000 41.971.000
Sum eiendeler 83.293.000 75.382.000 62.806.000 60.449.000 58.937.000
Sum opptjent egenkapital 21.339.000 17.573.000 16.167.000 11.277.000 9.781.000
Sum egenkapital 27.074.000 23.308.000 21.902.000 17.012.000 15.516.000
Sum langsiktig gjeld 16.447.000 19.371.000 14.939.000 16.781.000 11.394.000
Sum kortsiktig gjeld 39.772.000 32.703.000 25.965.000 26.656.000 32.027.000
Sum gjeld og egenkapital 83.293.000 75.382.000 62.806.000 60.449.000 58.937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 267.958.000 214.662.000 200.953.000 180.311.000 160.704.000
Andre inntekter 49.000 48.000 144.000 193.000 20.000
Driftsinntekter 268.007.000 714.710.000 201.097.000 180.505.000 160.724.000
Varekostnad -196.819.000 -153.181.000 -144.162.000 -130.953.000 -112.103.000
Lønninger -30.928.000 -26.571.000 -23.322.000 -23.220.000 -20.098.000
Avskrivning -7.097.000 -6.218.000 -6.342.000 -6.087.000 -5.094.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.466.000 -18.947.000 -16.159.000 -17.694.000 -16.094.000
Driftskostnader -258.310.000 -204.917.000 -189.985.000 -177.954.000 -153.389.000
Driftsresultat 9.697.000 9.793.000 11.113.000 2.550.000 7.336.000
Finansinntekter 3.413.000 3.135.000 1.289.000 1.349.000 2.186.000
Finanskostnader -2.573.000 -2.133.000 -1.912.000 -1.874.000 -1.368.000
Finans 840.000 1.002.000 -623.000 -525.000 818.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.048.000 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 9.815.000 8.362.000 8.112.000 1.496.000 5.972.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 751.000 771.000 726.000 361.000 0
Fast eiendom 776.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 18.847.000 4.462.000 4.093.000 5.160.000 5.674.000
Driftsløsøre 825.000 885.000 988.000 155.000 145.000
Sum varige driftsmidler 20.449.000 19.423.000 14.182.000 16.308.000 16.966.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.200.000 20.194.000 14.908.000 16.669.000 16.966.000
Varebeholdning 31.056.000 25.384.000 19.503.000 16.763.000 12.169.000
Kundefordringer 24.086.000 22.732.000 22.849.000 21.957.000 19.126.000
Andre fordringer 3.984.000 5.349.000 4.667.000 3.966.000 3.757.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.967.000 1.722.000 879.000 1.094.000 6.920.000
Sum omløpsmidler 62.093.000 55.188.000 47.898.000 43.780.000 41.971.000
Sum eiendeler 83.293.000 75.382.000 62.806.000 60.449.000 58.937.000
Sum opptjent egenkapital 21.339.000 17.573.000 16.167.000 11.277.000 9.781.000
Sum egenkapital 27.074.000 23.308.000 21.902.000 17.012.000 15.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.473.000 8.178.000 6.276.000 10.319.000 7.846.000
Sum langsiktig gjeld 16.447.000 19.371.000 14.939.000 16.781.000 11.394.000
Leverandørgjeld 15.051.000 13.120.000 9.759.000 10.068.000 9.625.000
Betalbar skatt 703.000 2.108.000 2.035.000 908.000 1.889.000
Skyldig offentlige avgifter 5.705.000 5.586.000 5.199.000 1.781.000 1.380.000
Utbytte -6.048.000 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.840.000 3.712.000 2.697.000 3.579.000 10.287.000
Sum kortsiktig gjeld 39.772.000 32.703.000 25.965.000 26.656.000 32.027.000
Sum gjeld og egenkapital 83.293.000 75.382.000 62.806.000 60.449.000 58.937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.321.000 22.485.000 21.933.000 17.124.000 9.944.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.8 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.1 1 1.0
Soliditet 32.5 30.9 34.9 28.1 26.3
Resultatgrad 3.6 1.4 5.5 1.4 4.6
Rentedekningsgrad 3.8 4.6 5.8 1.4 7.0
Gjeldsgrad 2.1 2.2 1.9 2.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 15.7 17.1 19.7 6.5 16.2
Signatur
12.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
PROKURA
ENG CHANETT IRINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex