Follo Truckutleie AS
Juridisk navn:  Follo Truckutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64863103
Postboks 573 Tomterveien 41 Fax: 64863295
1401 Ski 1408 Kråkstad
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 923667377
Aksjekapital: 2.827.500 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 2/28/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Kalhagen Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapshuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.69%
Resultat  
  
31326.67%
Egenkapital  
  
13.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 54.578.000 46.376.000 44.255.000 41.758.000 41.841.000
Resultat: 4.684.000 -15.000 564.000 -552.000 1.685.000
Egenkapital: 25.189.000 22.147.000 22.022.000 21.587.000 21.948.000
Regnskap for  Follo Truckutleie AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 54.578.000 46.376.000 44.255.000 41.758.000 41.841.000
Driftskostnader -49.409.000 -45.866.000 -43.166.000 -41.831.000 -39.933.000
Driftsresultat 5.169.000 510.000 1.089.000 -73.000 1.909.000
Finansinntekter 20.000 25.000 21.000 40.000 224.000
Finanskostnader -505.000 -550.000 -546.000 -517.000 -448.000
Finans -485.000 -525.000 -525.000 -477.000 -224.000
Resultat før skatt 4.684.000 -15.000 564.000 -552.000 1.685.000
Skattekostnad -1.034.000 -129.000 191.000 -283.000
Årsresultat 3.650.000 -15.000 435.000 -361.000 1.402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.495.000 33.379.000 34.348.000 36.029.000 34.413.000
Sum omløpsmidler 10.025.000 7.203.000 7.381.000 6.300.000 6.470.000
Sum eiendeler 43.520.000 40.582.000 41.729.000 42.329.000 40.883.000
Sum opptjent egenkapital 22.329.000 13.199.000 13.074.000 12.639.000 13.000.000
Sum egenkapital 25.189.000 22.147.000 22.022.000 21.587.000 21.948.000
Sum langsiktig gjeld 9.299.000 10.345.000 12.301.000 13.269.000 12.233.000
Sum kortsiktig gjeld 9.033.000 8.089.000 7.406.000 7.472.000 6.701.000
Sum gjeld og egenkapital 43.521.000 40.581.000 41.729.000 42.328.000 40.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.152.000 45.206.000 43.135.000 40.597.000 40.663.000
Andre inntekter 427.000 1.170.000 1.121.000 1.161.000 1.178.000
Driftsinntekter 54.578.000 46.376.000 44.255.000 41.758.000 41.841.000
Varekostnad -13.398.000 -11.591.000 -10.482.000 -11.048.000 -10.572.000
Lønninger -14.527.000 -13.916.000 -13.742.000 -12.507.000 -11.534.000
Avskrivning -2.954.000 -3.149.000 -3.080.000 -3.289.000 -3.090.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.530.000 -17.210.000 -15.862.000 -14.987.000 -14.737.000
Driftskostnader -49.409.000 -45.866.000 -43.166.000 -41.831.000 -39.933.000
Driftsresultat 5.169.000 510.000 1.089.000 -73.000 1.909.000
Finansinntekter 20.000 25.000 21.000 40.000 224.000
Finanskostnader -505.000 -550.000 -546.000 -517.000 -448.000
Finans -485.000 -525.000 -525.000 -477.000 -224.000
Konsernbidrag -608.000 140.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.650.000 -15.000 435.000 -361.000 1.402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 23.711.000 22.672.000 22.882.000 23.437.000 12.988.000
Maskiner anlegg 0 0 9.968.000
Driftsløsøre 9.760.000 10.682.000 11.466.000 12.592.000 11.457.000
Sum varige driftsmidler 33.470.000 33.354.000 34.348.000 36.029.000 34.413.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.495.000 33.379.000 34.348.000 36.029.000 34.413.000
Varebeholdning 539.000 467.000 467.000 673.000
Kundefordringer 6.257.000 3.249.000 4.164.000 3.606.000 3.343.000
Andre fordringer 646.000 1.852.000 1.940.000 1.372.000 1.209.000
Sum investeringer 36.000 36.000 36.000 36.000 38.000
Kasse, bank 1.169.000 517.000 390.000 451.000 1.077.000
Sum omløpsmidler 10.025.000 7.203.000 7.381.000 6.300.000 6.470.000
Sum eiendeler 43.520.000 40.582.000 41.729.000 42.329.000 40.883.000
Sum opptjent egenkapital 22.329.000 13.199.000 13.074.000 12.639.000 13.000.000
Sum egenkapital 25.189.000 22.147.000 22.022.000 21.587.000 21.948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.654.000 1.664.000 1.624.000 1.495.000 1.686.000
Gjeld til kredittinstitutt 970.000 1.408.000 1.225.000 1.123.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.299.000 10.345.000 12.301.000 13.269.000 12.233.000
Leverandørgjeld 3.419.000 2.358.000 2.687.000 2.368.000 3.040.000
Betalbar skatt 873.000 0 0 494.000
Skyldig offentlige avgifter 1.834.000 1.437.000 1.281.000 1.618.000 1.341.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.938.000 2.886.000 2.214.000 2.362.000 1.826.000
Sum kortsiktig gjeld 9.033.000 8.089.000 7.406.000 7.472.000 6.701.000
Sum gjeld og egenkapital 43.521.000 40.581.000 41.729.000 42.328.000 40.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 992.000 -886.000 -25.000 -1.172.000 -231.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.9 0.8 0.9
Soliditet 57.9 54.6 52.8 5 53.7
Resultatgrad 9.5 1.1 2.5 -0.2 4.6
Rentedekningsgrad 10.2 0.9 2 -0.1 4.3
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.9 1.3 2.7 -0.1 5.2
Signatur
11.08.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2022
Prokura hver for seg
Prytz Eirin
Prokura hver for seg
Prytz Bjørn Didrik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex