Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Follo Catering As
Juridisk navn:  Follo Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45288793
Postboks 109 Moerveien 1 Fax:
1431 Ås 1430 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 911936518
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/22/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exacta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.11%
Resultat  
  
-8.65%
Egenkapital  
  
62.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.784.000 5.988.000 4.268.000 4.257.000 3.852.000
Resultat: 95.000 104.000 47.000 -150.000 -80.000
Egenkapital: -56.000 -151.000 -255.000 -302.000 -152.000
Regnskap for  Follo Catering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.784.000 5.988.000 4.268.000 4.257.000 3.852.000
Driftskostnader -4.602.000 -5.814.000 -4.115.000 -4.334.000 -3.859.000
Driftsresultat 183.000 173.000 152.000 -77.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -89.000 -70.000 -105.000 -73.000 -71.000
Finans -89.000 -70.000 -105.000 -73.000 -71.000
Resultat før skatt 95.000 104.000 47.000 -150.000 -80.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 104.000 47.000 -150.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.082.000 1.000.000 954.000 1.183.000 889.000
Sum omløpsmidler 411.000 612.000 524.000 1.445.000 1.197.000
Sum eiendeler 1.493.000 1.612.000 1.478.000 2.628.000 2.086.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -181.000 -285.000 -332.000 -182.000
Sum egenkapital -56.000 -151.000 -255.000 -302.000 -152.000
Sum langsiktig gjeld 1.120.000 1.177.000 1.226.000 1.375.000 1.016.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 587.000 506.000 1.555.000 1.222.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 1.613.000 1.477.000 2.628.000 2.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.784.000 5.988.000 4.268.000 4.175.000 3.852.000
Andre inntekter 0 0 83.000 0
Driftsinntekter 4.784.000 5.988.000 4.268.000 4.257.000 3.852.000
Varekostnad -1.964.000 -2.338.000 -1.481.000 -1.426.000 -1.399.000
Lønninger -1.768.000 -2.016.000 -1.730.000 -1.785.000 -1.732.000
Avskrivning -270.000 -250.000 -238.000 -307.000 -222.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -600.000 -1.210.000 -666.000 -816.000 -506.000
Driftskostnader -4.602.000 -5.814.000 -4.115.000 -4.334.000 -3.859.000
Driftsresultat 183.000 173.000 152.000 -77.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -89.000 -70.000 -105.000 -73.000 -71.000
Finans -89.000 -70.000 -105.000 -73.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 104.000 47.000 -150.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.072.000 12.000 15.000 19.000 25.000
Driftsløsøre 10.000 988.000 939.000 1.164.000 864.000
Sum varige driftsmidler 1.082.000 1.000.000 954.000 1.183.000 889.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.082.000 1.000.000 954.000 1.183.000 889.000
Varebeholdning 19.000 0 0 0 0
Kundefordringer 93.000 144.000 170.000 271.000 251.000
Andre fordringer 50.000 9.000 306.000 810.000 718.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 459.000 47.000 363.000 228.000
Sum omløpsmidler 411.000 612.000 524.000 1.445.000 1.197.000
Sum eiendeler 1.493.000 1.612.000 1.478.000 2.628.000 2.086.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -181.000 -285.000 -332.000 -182.000
Sum egenkapital -56.000 -151.000 -255.000 -302.000 -152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.120.000 1.177.000 1.226.000 1.375.000 1.016.000
Leverandørgjeld 23.000 29.000 -11.000 58.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 270.000 151.000 951.000 720.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 289.000 366.000 546.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 587.000 506.000 1.555.000 1.222.000
Sum gjeld og egenkapital 1.493.000 1.613.000 1.477.000 2.628.000 2.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 25.000 18.000 -110.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 0.9 1
Soliditet -3.8 -9.4 -17.3 -11.5 -7.3
Resultatgrad 3.8 2.9 3.6 -1.8 -0.2
Rentedekningsgrad 2.1 2.5 1.4 -1.1 -0.1
Gjeldsgrad -27.7 -11.7 -6.8 -9.7 -14.7
Total kapitalrentabilitet 12.3 10.7 10.3 -2.9 -0.4
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex