Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Follo Autoco AS
Juridisk navn:  Follo Autoco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64913500
Postboks 284 Kjeppestadveien 30 Fax: 64913501
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 941831753
Aksjekapital: 15.000.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 12/8/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.89%
Resultat  
  
-33.57%
Egenkapital  
  
13.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 228.750.000 226.736.000 255.635.000 283.835.000 253.591.000
Resultat: 3.140.000 4.727.000 6.311.000 7.267.000 -2.337.000
Egenkapital: 21.084.000 18.590.000 18.393.000 18.699.000 19.789.000
Regnskap for  Follo Autoco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 228.750.000 226.736.000 255.635.000 283.835.000 253.591.000
Driftskostnader -226.922.000 -223.410.000 -251.495.000 -277.765.000 -256.392.000
Driftsresultat 1.829.000 3.326.000 4.139.000 6.070.000 -2.801.000
Finansinntekter 2.362.000 2.524.000 3.035.000 2.356.000 1.721.000
Finanskostnader -1.052.000 -1.123.000 -862.000 -1.159.000 -1.257.000
Finans 1.310.000 1.401.000 2.173.000 1.197.000 464.000
Resultat før skatt 3.140.000 4.727.000 6.311.000 7.267.000 -2.337.000
Skattekostnad -646.000 -1.160.000 -1.583.000 -1.858.000 401.000
Årsresultat 2.494.000 3.567.000 4.729.000 5.409.000 -1.936.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.996.000 10.902.000 18.189.000 22.790.000 18.897.000
Sum omløpsmidler 66.568.000 64.564.000 68.884.000 63.558.000 73.395.000
Sum eiendeler 81.564.000 75.466.000 87.073.000 86.348.000 92.292.000
Sum opptjent egenkapital 2.987.000 493.000 296.000 495.000 1.585.000
Sum egenkapital 21.084.000 18.590.000 18.393.000 18.699.000 19.789.000
Sum langsiktig gjeld 0 302.000 4.115.000 173.000 693.000
Sum kortsiktig gjeld 60.480.000 56.574.000 64.565.000 67.476.000 71.810.000
Sum gjeld og egenkapital 81.564.000 75.466.000 87.073.000 86.348.000 92.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 228.451.000 226.255.000 255.192.000 283.422.000 252.897.000
Andre inntekter 299.000 481.000 443.000 413.000 694.000
Driftsinntekter 228.750.000 226.736.000 255.635.000 283.835.000 253.591.000
Varekostnad -175.793.000 -173.427.000 -201.743.000 -227.726.000 -206.174.000
Lønninger -32.154.000 -31.492.000 -31.376.000 -31.925.000 -31.583.000
Avskrivning -1.153.000 -1.044.000 -762.000 -850.000 -793.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.822.000 -17.447.000 -17.614.000 -17.264.000 -17.842.000
Driftskostnader -226.922.000 -223.410.000 -251.495.000 -277.765.000 -256.392.000
Driftsresultat 1.829.000 3.326.000 4.139.000 6.070.000 -2.801.000
Finansinntekter 2.362.000 2.524.000 3.035.000 2.356.000 1.721.000
Finanskostnader -1.052.000 -1.123.000 -862.000 -1.159.000 -1.257.000
Finans 1.310.000 1.401.000 2.173.000 1.197.000 464.000
Konsernbidrag 0 -3.370.000 -5.034.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.500.000 0
Årsresultat 2.494.000 3.567.000 4.729.000 5.409.000 -1.936.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.157.000 2.051.000 2.204.000 2.197.000 2.176.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.475.000 3.560.000 2.840.000 1.245.000 1.755.000
Sum varige driftsmidler 3.475.000 3.560.000 2.840.000 1.245.000 1.755.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.364.000 5.291.000 13.144.000 19.348.000 14.966.000
Sum anleggsmidler 14.996.000 10.902.000 18.189.000 22.790.000 18.897.000
Varebeholdning 46.063.000 46.176.000 49.531.000 37.900.000 50.626.000
Kundefordringer 6.520.000 6.314.000 11.685.000 16.901.000 14.602.000
Andre fordringer 4.312.000 4.401.000 2.206.000 3.367.000 4.481.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.672.000 7.671.000 5.463.000 4.785.000 1.087.000
Sum omløpsmidler 66.568.000 64.564.000 68.884.000 63.558.000 73.395.000
Sum eiendeler 81.564.000 75.466.000 87.073.000 86.348.000 92.292.000
Sum opptjent egenkapital 2.987.000 493.000 296.000 495.000 1.585.000
Sum egenkapital 21.084.000 18.590.000 18.393.000 18.699.000 19.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 31.526.000 27.084.000 29.105.000 36.172.000 46.015.000
Sum langsiktig gjeld 0 302.000 4.115.000 173.000 693.000
Leverandørgjeld 4.814.000 4.407.000 5.801.000 6.498.000 11.521.000
Betalbar skatt 751.000 0 0 1.265.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.146.000 6.302.000 9.058.000 4.005.000 3.060.000
Utbytte 0 0 0 -6.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 17.244.000 18.780.000 20.600.000 13.036.000 11.214.000
Sum kortsiktig gjeld 60.480.000 56.574.000 64.565.000 67.476.000 71.810.000
Sum gjeld og egenkapital 81.564.000 75.466.000 87.073.000 86.348.000 92.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.088.000 7.990.000 4.319.000 -3.918.000 1.585.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Soliditet 25.8 24.6 21.1 21.7 21.4
Resultatgrad 0.8 1.5 1.6 2.1 -1.1
Rentedekningsgrad 1.7 3 4.8 5.2 -0.9
Gjeldsgrad 2.9 3.1 3.7 3.6 3.7
Total kapitalrentabilitet 5.1 7.8 8.2 9.8 -1.2
Signatur
13.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
PROKURA I FELLESSKAP
ANDERSEN DAG
KROGLUND ANITA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex