Foldsæ As
Juridisk navn:  Foldsæ As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40675357
Box 47 Hauggrend Fax: 35067049
9999 Utlandet 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Fyresdal
Org.nr: 957632483
Aksjekapital: 2.597.700 NOK
Etableringsdato: 3/8/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.09%
Resultat  
  
-60.41%
Egenkapital  
  
97.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 338.000 6.877.000 266.000 1.122.000 2.870.000
Resultat: 1.759.000 4.443.000 -1.435.000 195.000 736.000
Egenkapital: -45.000 -1.804.000 -6.247.000 -4.811.000 -5.006.000
Regnskap for  Foldsæ As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 338.000 6.877.000 266.000 1.122.000 2.870.000
Driftskostnader -2.081.000 -2.103.000 -1.375.000 -569.000 -1.622.000
Driftsresultat -1.743.000 4.774.000 -1.108.000 553.000 1.248.000
Finansinntekter 3.815.000 16.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -313.000 -348.000 -330.000 -359.000 -512.000
Finans 3.502.000 -332.000 -328.000 -358.000 -512.000
Resultat før skatt 1.759.000 4.443.000 -1.435.000 195.000 736.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.759.000 4.443.000 -1.435.000 195.000 736.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.627.000 5.571.000 5.770.000 5.902.000 5.445.000
Sum omløpsmidler 6.455.000 2.047.000 847.000 554.000 568.000
Sum eiendeler 12.082.000 7.618.000 6.617.000 6.456.000 6.013.000
Sum opptjent egenkapital -2.643.000 -4.402.000 -8.844.000 -7.409.000 -7.604.000
Sum egenkapital -45.000 -1.804.000 -6.247.000 -4.811.000 -5.006.000
Sum langsiktig gjeld 8.080.000 8.368.000 8.778.000 9.182.000 10.290.000
Sum kortsiktig gjeld 4.046.000 1.054.000 4.086.000 2.085.000 729.000
Sum gjeld og egenkapital 12.081.000 7.618.000 6.618.000 6.456.000 6.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 338.000 971.000 1.220.000 168.000 720.000
Andre inntekter 5.906.000 -954.000 954.000 2.150.000
Driftsinntekter 338.000 6.877.000 266.000 1.122.000 2.870.000
Varekostnad -539.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -131.000 -131.000 -152.000 -142.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.411.000 -1.972.000 -1.223.000 -427.000 -1.518.000
Driftskostnader -2.081.000 -2.103.000 -1.375.000 -569.000 -1.622.000
Driftsresultat -1.743.000 4.774.000 -1.108.000 553.000 1.248.000
Finansinntekter 3.815.000 16.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -313.000 -348.000 -330.000 -359.000 -512.000
Finans 3.502.000 -332.000 -328.000 -358.000 -512.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.759.000 4.443.000 -1.435.000 195.000 736.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 0 0 0 0
Fast eiendom 5.327.000 5.449.000 5.572.000 5.687.000 5.329.000
Maskiner anlegg 85.000 162.000 178.000 80.000
Driftsløsøre 114.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.441.000 5.534.000 5.734.000 5.866.000 5.409.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Sum anleggsmidler 5.627.000 5.571.000 5.770.000 5.902.000 5.445.000
Varebeholdning 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Kundefordringer 455.000 0 0 0
Andre fordringer 960.000 837.000 738.000 508.000 520.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.476.000 737.000 91.000 28.000 29.000
Sum omløpsmidler 6.455.000 2.047.000 847.000 554.000 568.000
Sum eiendeler 12.082.000 7.618.000 6.617.000 6.456.000 6.013.000
Sum opptjent egenkapital -2.643.000 -4.402.000 -8.844.000 -7.409.000 -7.604.000
Sum egenkapital -45.000 -1.804.000 -6.247.000 -4.811.000 -5.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.080.000 8.368.000 8.778.000 9.182.000 10.290.000
Leverandørgjeld 397.000 121.000 76.000 0 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.649.000 933.000 4.010.000 2.085.000 703.000
Sum kortsiktig gjeld 4.046.000 1.054.000 4.086.000 2.085.000 729.000
Sum gjeld og egenkapital 12.081.000 7.618.000 6.618.000 6.456.000 6.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.409.000 993.000 -3.239.000 -1.531.000 -161.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 0.2 0.3 0.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 0.2 0.3 0.8
Soliditet -0.4 -23.7 -94.4 -74.5 -83.3
Resultatgrad -515.7 69.4 -416.5 49.3 43.5
Rentedekningsgrad -5.6 13.7 -3.4 1.5 2.4
Gjeldsgrad -269.5 -5.2 -2.1 -2.3 -2.2
Total kapitalrentabilitet 17.2 62.9 -16.7 8.6 20.8
Signatur
16.10.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
16.10.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex