Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fokus Næringsselskap As
Juridisk navn:  Fokus Næringsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38370216
Postboks 158 Tonstadveien 9 Fax: 38370343
4441 Tonstad 4440 Tonstad
Fylke: Kommune:
Agder Sirdal
Org.nr: 980457117
Aksjekapital: 760.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/31/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Øksendal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
287.5%
Egenkapital  
  
5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 746.000 746.000 785.000 818.000 913.000
Resultat: 30.000 -16.000 8.000 10.000 165.000
Egenkapital: 437.000 414.000 427.000 425.000 422.000
Regnskap for  Fokus Næringsselskap As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 746.000 746.000 785.000 818.000 913.000
Driftskostnader -595.000 -607.000 -609.000 -637.000 -588.000
Driftsresultat 151.000 140.000 176.000 181.000 325.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -122.000 -156.000 -169.000 -173.000 -161.000
Finans -122.000 -156.000 -169.000 -171.000 -160.000
Resultat før skatt 30.000 -16.000 8.000 10.000 165.000
Skattekostnad -7.000 3.000 -6.000 -7.000 -46.000
Årsresultat 23.000 -13.000 2.000 3.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.805.000 3.904.000 4.013.000 4.107.000 4.187.000
Sum omløpsmidler 328.000 392.000 222.000 252.000 400.000
Sum eiendeler 4.133.000 4.296.000 4.235.000 4.359.000 4.587.000
Sum opptjent egenkapital -323.000 -346.000 -333.000 -335.000 -338.000
Sum egenkapital 437.000 414.000 427.000 425.000 422.000
Sum langsiktig gjeld 3.441.000 3.589.000 3.464.000 3.652.000 3.845.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 293.000 343.000 281.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 4.133.000 4.296.000 4.234.000 4.358.000 4.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 350.000 354.000 356.000 356.000 364.000
Andre inntekter 396.000 392.000 430.000 462.000 549.000
Driftsinntekter 746.000 746.000 785.000 818.000 913.000
Varekostnad -87.000 -89.000 -87.000 -102.000 -72.000
Lønninger -63.000 -72.000 -72.000 -70.000 -64.000
Avskrivning -110.000 -112.000 -112.000 -112.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -334.000 -338.000 -353.000 -335.000
Driftskostnader -595.000 -607.000 -609.000 -637.000 -588.000
Driftsresultat 151.000 140.000 176.000 181.000 325.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -122.000 -156.000 -169.000 -173.000 -161.000
Finans -122.000 -156.000 -169.000 -171.000 -160.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -13.000 2.000 3.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 92.000 90.000 96.000 102.000
Fast eiendom 3.306.000 3.407.000 3.507.000 3.583.000 3.645.000
Maskiner anlegg 6.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 26.000 38.000 50.000
Sum varige driftsmidler 3.312.000 3.422.000 3.534.000 3.622.000 3.695.000
Sum finansielle anleggsmidler 408.000 390.000 390.000 390.000 390.000
Sum anleggsmidler 3.805.000 3.904.000 4.013.000 4.107.000 4.187.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 83.000 56.000 50.000 63.000 42.000
Andre fordringer 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 311.000 147.000 164.000 357.000
Sum omløpsmidler 328.000 392.000 222.000 252.000 400.000
Sum eiendeler 4.133.000 4.296.000 4.235.000 4.359.000 4.587.000
Sum opptjent egenkapital -323.000 -346.000 -333.000 -335.000 -338.000
Sum egenkapital 437.000 414.000 427.000 425.000 422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 50.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.441.000 3.589.000 3.464.000 3.652.000 3.845.000
Leverandørgjeld 54.000 67.000 54.000 15.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 83.000 77.000 74.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 144.000 212.000 192.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 293.000 343.000 281.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 4.133.000 4.296.000 4.234.000 4.358.000 4.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 99.000 -121.000 -29.000 80.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.6 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0.6 0.9 1.3
Soliditet 10.6 9.6 10.1 9.8 9.2
Resultatgrad 20.2 18.8 22.4 22.1 35.6
Rentedekningsgrad 1.2 0.9 1 1 2
Gjeldsgrad 8.5 9.4 8.9 9.3 9.9
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.3 4.2 4.2 7.1
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex