Fjordland AS
Juridisk navn:  Fjordland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22974900
Postboks 6259 Etterstad Brynsengveien 10 Fax: 22974901
0603 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936661386
Aksjekapital: 21.000.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 12/14/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.11%
Resultat  
  
-2.4%
Egenkapital  
  
16.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.830.578.000 1.709.099.000 1.681.147.000 1.594.570.000 1.515.601.000
Resultat: 96.919.000 99.299.000 85.945.000 73.104.000 93.104.000
Egenkapital: 160.477.000 138.064.000 106.762.000 86.888.000 75.690.000
Regnskap for  Fjordland AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.830.578.000 1.709.099.000 1.681.147.000 1.594.570.000 1.515.601.000
Driftskostnader -1.726.370.000 -1.611.401.000 -1.595.681.000 -1.520.929.000 -1.422.597.000
Driftsresultat 104.208.000 97.698.000 85.466.000 73.641.000 93.004.000
Finansinntekter 1.453.000 1.897.000 1.001.000 664.000 655.000
Finanskostnader -8.742.000 -296.000 -522.000 -1.201.000 -555.000
Finans -7.289.000 1.601.000 479.000 -537.000 100.000
Resultat før skatt 96.919.000 99.299.000 85.945.000 73.104.000 93.104.000
Skattekostnad -22.209.000 -21.043.000 -19.701.000 -17.127.000 -22.876.000
Årsresultat 74.710.000 78.256.000 66.244.000 55.977.000 70.228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 203.957.000 200.915.000 189.409.000 79.738.000 60.633.000
Sum omløpsmidler 247.195.000 196.768.000 158.936.000 198.653.000 192.463.000
Sum eiendeler 451.152.000 397.683.000 348.345.000 278.391.000 253.096.000
Sum opptjent egenkapital 139.477.000 117.064.000 85.762.000 65.888.000 54.690.000
Sum egenkapital 160.477.000 138.064.000 106.762.000 86.888.000 75.690.000
Sum langsiktig gjeld 110.250.000 103.253.000 90.482.000 42.725.000 28.989.000
Sum kortsiktig gjeld 180.425.000 156.367.000 151.101.000 148.779.000 148.417.000
Sum gjeld og egenkapital 451.152.000 397.684.000 348.345.000 278.392.000 253.096.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.826.689.000 1.706.910.000 1.676.676.000 1.590.948.000 1.513.100.000
Andre inntekter 3.889.000 2.189.000 4.471.000 3.622.000 2.501.000
Driftsinntekter 1.830.578.000 1.709.099.000 1.681.147.000 1.594.570.000 1.515.601.000
Varekostnad -1.298.666.000 -1.193.798.000 -1.172.844.000 -1.104.527.000 -1.043.280.000
Lønninger -90.753.000 -92.756.000 -84.868.000 -82.897.000 -72.942.000
Avskrivning -4.368.000 -3.717.000 -3.498.000 -3.483.000 -3.032.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.583.000 -321.130.000 -334.471.000 -330.022.000 -303.343.000
Driftskostnader -1.726.370.000 -1.611.401.000 -1.595.681.000 -1.520.929.000 -1.422.597.000
Driftsresultat 104.208.000 97.698.000 85.466.000 73.641.000 93.004.000
Finansinntekter 1.453.000 1.897.000 1.001.000 664.000 655.000
Finanskostnader -8.742.000 -296.000 -522.000 -1.201.000 -555.000
Finans -7.289.000 1.601.000 479.000 -537.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -52.297.000 -46.954.000 -46.371.000 -44.780.000 -56.180.000
Årsresultat 74.710.000 78.256.000 66.244.000 55.977.000 70.228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.964.000 13.001.000 10.171.000 8.941.000 6.295.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.017.000 10.718.000 9.747.000 7.640.000 6.766.000
Sum varige driftsmidler 10.017.000 10.718.000 9.747.000 7.640.000 6.766.000
Sum finansielle anleggsmidler 177.976.000 177.196.000 169.491.000 63.157.000 47.572.000
Sum anleggsmidler 203.957.000 200.915.000 189.409.000 79.738.000 60.633.000
Varebeholdning 28.626.000 26.438.000 28.653.000 17.676.000 15.750.000
Kundefordringer 83.658.000 0 0 0 0
Andre fordringer 6.296.000 9.217.000 3.873.000 4.900.000 2.151.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 128.615.000 88.560.000 66.528.000 111.969.000 97.732.000
Sum omløpsmidler 247.195.000 196.768.000 158.936.000 198.653.000 192.463.000
Sum eiendeler 451.152.000 397.683.000 348.345.000 278.391.000 253.096.000
Sum opptjent egenkapital 139.477.000 117.064.000 85.762.000 65.888.000 54.690.000
Sum egenkapital 160.477.000 138.064.000 106.762.000 86.888.000 75.690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.250.000 54.253.000 41.482.000 32.519.000 20.549.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 110.250.000 103.253.000 90.482.000 42.725.000 28.989.000
Leverandørgjeld 19.087.000 18.926.000 19.994.000 23.442.000 27.577.000
Betalbar skatt 17.269.000 17.455.000 14.183.000 12.119.000 20.331.000
Skyldig offentlige avgifter 11.067.000 9.435.000 9.126.000 9.908.000 8.845.000
Utbytte -52.297.000 -46.954.000 -46.371.000 -44.780.000 -56.180.000
Annen kortsiktig gjeld 80.705.000 63.597.000 61.427.000 58.530.000 35.484.000
Sum kortsiktig gjeld 180.425.000 156.367.000 151.101.000 148.779.000 148.417.000
Sum gjeld og egenkapital 451.152.000 397.684.000 348.345.000 278.392.000 253.096.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.770.000 40.401.000 7.835.000 49.874.000 44.046.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.9 1.2 1.2
Soliditet 35.6 34.7 30.6 31.2 29.9
Resultatgrad 5.7 5.7 5.1 4.6 6.1
Rentedekningsgrad 11.9 330.1 163.7 61.3 167.6
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2.3 2.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 23.4 2 24.8 26.7 3
Signatur
07.01.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex