Fjordane Reisebyrå As
Juridisk navn:  Fjordane Reisebyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57725070
Postboks 204 Storehagen 4 Fax: 57725071
6802 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 996707822
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.19%
Resultat  
  
-290.62%
Egenkapital  
  
-8.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 603.000 21.423.000 47.056.000 50.709.000 51.711.000
Resultat: -2.914.000 -746.000 393.000 383.000 562.000
Egenkapital: 1.410.000 1.537.000 1.493.000 1.194.000 912.000
Regnskap for  Fjordane Reisebyrå As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 603.000 21.423.000 47.056.000 50.709.000 51.711.000
Driftskostnader -3.509.000 -22.194.000 -46.696.000 -50.352.000 -51.159.000
Driftsresultat -2.906.000 -772.000 361.000 357.000 551.000
Finansinntekter 2.000 33.000 36.000 27.000 21.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -3.000 -2.000 -9.000
Finans -8.000 26.000 33.000 25.000 12.000
Resultat før skatt -2.914.000 -746.000 393.000 383.000 562.000
Skattekostnad 638.000 162.000 -95.000 -100.000 -153.000
Årsresultat -2.277.000 -583.000 299.000 282.000 410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 52.000 83.000 184.000 305.000
Sum omløpsmidler 3.227.000 4.981.000 4.377.000 4.562.000 3.635.000
Sum eiendeler 3.304.000 5.033.000 4.460.000 4.746.000 3.940.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 37.000 -7.000 -306.000 -588.000
Sum egenkapital 1.410.000 1.537.000 1.493.000 1.194.000 912.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.893.000 3.497.000 2.968.000 3.552.000 3.028.000
Sum gjeld og egenkapital 3.303.000 5.034.000 4.461.000 4.746.000 3.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 603.000 21.423.000 47.056.000 50.709.000 51.711.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 603.000 21.423.000 47.056.000 50.709.000 51.711.000
Varekostnad -227.000 -11.809.000 -36.048.000 -39.431.000 -40.414.000
Lønninger -2.282.000 -8.712.000 -8.804.000 -8.929.000 -8.694.000
Avskrivning -7.000 -16.000 -27.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -993.000 -1.657.000 -1.817.000 -1.972.000 -2.031.000
Driftskostnader -3.509.000 -22.194.000 -46.696.000 -50.352.000 -51.159.000
Driftsresultat -2.906.000 -772.000 361.000 357.000 551.000
Finansinntekter 2.000 33.000 36.000 27.000 21.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -3.000 -2.000 -9.000
Finans -8.000 26.000 33.000 25.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.277.000 -583.000 299.000 282.000 410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 76.000 45.000 60.000 154.000 255.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 24.000 30.000 50.000
Sum varige driftsmidler 7.000 24.000 30.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 52.000 83.000 184.000 305.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 326.000 1.369.000 1.845.000 1.193.000 1.441.000
Andre fordringer 62.000 1.764.000 1.116.000 903.000 351.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 278.000 365.000 298.000 289.000
Sum omløpsmidler 3.227.000 4.981.000 4.377.000 4.562.000 3.635.000
Sum eiendeler 3.304.000 5.033.000 4.460.000 4.746.000 3.940.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 37.000 -7.000 -306.000 -588.000
Sum egenkapital 1.410.000 1.537.000 1.493.000 1.194.000 912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.332.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 114.000 412.000 585.000 789.000 638.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 150.000 565.000 785.000 727.000 642.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 297.000 2.520.000 1.597.000 2.036.000 1.749.000
Sum kortsiktig gjeld 1.893.000 3.497.000 2.968.000 3.552.000 3.028.000
Sum gjeld og egenkapital 3.303.000 5.034.000 4.461.000 4.746.000 3.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.334.000 1.484.000 1.409.000 1.010.000 607.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.5 1.3 1.2
Soliditet 42.7 30.5 33.5 25.2 23.1
Resultatgrad -481.9 -3.6 0.8 0.7 1.1
Rentedekningsgrad -290.6 -110.3 120.3 178.5 61.2
Gjeldsgrad 1.3 2.3 2 3 3.3
Total kapitalrentabilitet -87.9 -14.7 8.9 8.1 14.5
Signatur
07.10.2016
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
07.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex