Fjordane Kjøleutstyr As
Juridisk navn:  Fjordane Kjøleutstyr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57824190
Solheimsdalen 190 Solheimsdalen 190 Fax: 57826164
6815 Førde 6815 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 989830546
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/9/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.68%
Resultat  
  
-20.28%
Egenkapital  
  
52.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.290.000 1.946.000 2.473.000 1.833.000 5.544.000
Resultat: 515.000 646.000 764.000 454.000 1.186.000
Egenkapital: 1.153.000 756.000 301.000 213.000 368.000
Regnskap for  Fjordane Kjøleutstyr As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.290.000 1.946.000 2.473.000 1.833.000 5.544.000
Driftskostnader -1.775.000 -1.300.000 -1.709.000 -1.380.000 -4.359.000
Driftsresultat 514.000 646.000 764.000 454.000 1.186.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 515.000 646.000 764.000 454.000 1.186.000
Skattekostnad -118.000 -142.000 -176.000 -109.000 -297.000
Årsresultat 397.000 504.000 589.000 345.000 890.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.829.000 1.099.000 1.364.000 1.046.000 1.959.000
Sum eiendeler 1.829.000 1.099.000 1.364.000 1.046.000 1.959.000
Sum opptjent egenkapital 1.053.000 656.000 201.000 113.000 268.000
Sum egenkapital 1.153.000 756.000 301.000 213.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 676.000 343.000 1.062.000 833.000 1.591.000
Sum gjeld og egenkapital 1.829.000 1.099.000 1.363.000 1.046.000 1.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.290.000 1.946.000 2.473.000 1.833.000 5.544.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.290.000 1.946.000 2.473.000 1.833.000 5.544.000
Varekostnad -932.000 -527.000 -831.000 -497.000 -3.329.000
Lønninger -584.000 -512.000 -524.000 -545.000 -661.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -283.000 -354.000 -338.000 -369.000
Driftskostnader -1.775.000 -1.300.000 -1.709.000 -1.380.000 -4.359.000
Driftsresultat 514.000 646.000 764.000 454.000 1.186.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000
Konsernbidrag -50.000 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -500.000 -1.000.000
Årsresultat 397.000 504.000 589.000 345.000 890.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 336.000 132.000 110.000 65.000 86.000
Kundefordringer 126.000 63.000 88.000 398.000 139.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.367.000 905.000 1.166.000 582.000 1.734.000
Sum omløpsmidler 1.829.000 1.099.000 1.364.000 1.046.000 1.959.000
Sum eiendeler 1.829.000 1.099.000 1.364.000 1.046.000 1.959.000
Sum opptjent egenkapital 1.053.000 656.000 201.000 113.000 268.000
Sum egenkapital 1.153.000 756.000 301.000 213.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 416.000 -4.000 -1.000 0 0
Betalbar skatt 118.000 128.000 176.000 109.000 297.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 85.000 132.000 17.000 14.000
Utbytte 0 -500.000 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 88.000 134.000 256.000 206.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 676.000 343.000 1.062.000 833.000 1.591.000
Sum gjeld og egenkapital 1.829.000 1.099.000 1.363.000 1.046.000 1.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.153.000 756.000 302.000 213.000 368.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.2 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.2 2.8 1.2 1.2 1.2
Soliditet 63.0 68.8 22.1 20.4 18.8
Resultatgrad 22.4 33.2 30.9 24.8 21.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 3.5 3.9 4.3
Total kapitalrentabilitet 28.1 58.8 56.1 43.4 60.6
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex