Fjordane It AS
Juridisk navn:  Fjordane It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98240353
Postboks 590 Firdavegen 5 Fax: 57721360
6803 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 979793049
Aksjekapital: 454.500 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 4/21/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fjordane it service as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.04%
Resultat  
  
5.01%
Egenkapital  
  
62.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 115.572.000 105.024.000 102.746.000 84.827.000 72.456.000
Resultat: 7.125.000 6.785.000 5.819.000 4.852.000 4.163.000
Egenkapital: 25.301.000 15.538.000 15.469.000 13.524.000 11.679.000
Regnskap for  Fjordane It AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 115.572.000 105.024.000 102.746.000 84.827.000 72.456.000
Driftskostnader -107.918.000 -97.398.000 -95.094.000 -78.175.000 -68.351.000
Driftsresultat 7.654.000 7.626.000 7.652.000 6.652.000 4.105.000
Finansinntekter 214.000 292.000 188.000 166.000 79.000
Finanskostnader -742.000 -1.132.000 -2.022.000 -1.966.000 -20.000
Finans -528.000 -840.000 -1.834.000 -1.800.000 59.000
Resultat før skatt 7.125.000 6.785.000 5.819.000 4.852.000 4.163.000
Skattekostnad -715.000 -1.716.000 -1.875.000 -1.658.000 -1.071.000
Årsresultat 6.410.000 5.069.000 3.943.000 3.194.000 3.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.082.000 8.994.000 7.679.000 5.339.000 8.048.000
Sum omløpsmidler 41.767.000 36.634.000 34.196.000 31.565.000 21.302.000
Sum eiendeler 80.849.000 45.628.000 41.875.000 36.904.000 29.350.000
Sum opptjent egenkapital 13.418.000 13.129.000 13.060.000 11.114.000 9.270.000
Sum egenkapital 25.301.000 15.538.000 15.469.000 13.524.000 11.679.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.548.000 30.090.000 26.406.000 23.380.000 17.670.000
Sum gjeld og egenkapital 80.849.000 45.628.000 41.875.000 36.903.000 29.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 113.908.000 103.724.000 101.362.000 83.657.000 71.916.000
Andre inntekter 1.664.000 1.300.000 1.384.000 1.170.000 540.000
Driftsinntekter 115.572.000 105.024.000 102.746.000 84.827.000 72.456.000
Varekostnad -60.297.000 -59.550.000 -61.781.000 -48.423.000 -40.785.000
Lønninger -35.737.000 -27.073.000 -24.439.000 -21.978.000 -20.224.000
Avskrivning -1.034.000 -1.010.000 -1.012.000 -1.091.000 -1.163.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.850.000 -9.765.000 -7.862.000 -6.683.000 -6.179.000
Driftskostnader -107.918.000 -97.398.000 -95.094.000 -78.175.000 -68.351.000
Driftsresultat 7.654.000 7.626.000 7.652.000 6.652.000 4.105.000
Finansinntekter 214.000 292.000 188.000 166.000 79.000
Finanskostnader -742.000 -1.132.000 -2.022.000 -1.966.000 -20.000
Finans -528.000 -840.000 -1.834.000 -1.800.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -1.998.000 -1.350.000 -1.800.000
Årsresultat 6.410.000 5.069.000 3.943.000 3.194.000 3.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.142.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.320.000 374.000 297.000 321.000 322.000
Fast eiendom 184.000 184.000 525.000 525.000 525.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.186.000 1.980.000 1.762.000 2.036.000 2.987.000
Sum varige driftsmidler 2.370.000 2.164.000 2.287.000 2.561.000 3.512.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.392.000 6.456.000 5.095.000 2.457.000 4.214.000
Sum anleggsmidler 39.082.000 8.994.000 7.679.000 5.339.000 8.048.000
Varebeholdning 1.840.000 1.542.000 3.763.000 3.279.000 799.000
Kundefordringer 18.609.000 18.124.000 15.741.000 18.315.000 11.136.000
Andre fordringer 1.239.000 1.842.000 1.119.000 1.215.000 815.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.055.000 15.126.000 13.574.000 8.756.000 8.551.000
Sum omløpsmidler 41.767.000 36.634.000 34.196.000 31.565.000 21.302.000
Sum eiendeler 80.849.000 45.628.000 41.875.000 36.904.000 29.350.000
Sum opptjent egenkapital 13.418.000 13.129.000 13.060.000 11.114.000 9.270.000
Sum egenkapital 25.301.000 15.538.000 15.469.000 13.524.000 11.679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 31.370.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.412.000 9.390.000 8.418.000 8.377.000 6.206.000
Betalbar skatt 261.000 1.793.000 1.603.000 1.659.000 1.034.000
Skyldig offentlige avgifter 5.176.000 5.206.000 4.299.000 3.911.000 3.586.000
Utbytte -5.000.000 -1.998.000 -1.350.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 9.329.000 8.701.000 10.088.000 8.083.000 5.044.000
Sum kortsiktig gjeld 55.548.000 30.090.000 26.406.000 23.380.000 17.670.000
Sum gjeld og egenkapital 80.849.000 45.628.000 41.875.000 36.903.000 29.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.781.000 6.544.000 7.790.000 8.185.000 3.632.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.3 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 31.3 34.1 36.9 36.6 39.8
Resultatgrad 6.6 7.3 7.4 7.8 5.7
Rentedekningsgrad 10.3 6.7 3.8 3.4 205.3
Gjeldsgrad 2.2 1.9 1.7 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 9.7 17.4 18.7 18.5 14.3
Signatur
12.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.11.2021
Daglig leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex