Fjordane Holding AS
Juridisk navn:  Fjordane Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57821966
Hafstadvegen 21 Øyrane 7 Fax:
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 948900785
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/20/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Nordal Revisjonsbureau AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
18.34%
Egenkapital  
  
12.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 7.593.000 6.416.000 3.232.000 4.402.000 6.743.000
Egenkapital: 46.917.000 41.824.000 38.407.000 37.175.000 34.773.000
Regnskap for  Fjordane Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -576.000 -774.000 -782.000 -791.000 -872.000
Driftsresultat -576.000 -774.000 -781.000 -791.000 -872.000
Finansinntekter 8.382.000 7.196.000 4.090.000 5.198.000 7.616.000
Finanskostnader -213.000 -5.000 -76.000 -5.000 0
Finans 8.169.000 7.191.000 4.014.000 5.193.000 7.616.000
Resultat før skatt 7.593.000 6.416.000 3.232.000 4.402.000 6.743.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.593.000 6.416.000 3.232.000 4.402.000 6.743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.066.000 13.066.000 13.066.000 12.738.000 13.738.000
Sum omløpsmidler 58.423.000 56.271.000 52.461.000 51.748.000 51.555.000
Sum eiendeler 71.489.000 69.337.000 65.527.000 64.486.000 65.293.000
Sum opptjent egenkapital 46.815.000 41.722.000 38.305.000 37.073.000 34.671.000
Sum egenkapital 46.917.000 41.824.000 38.407.000 37.175.000 34.773.000
Sum langsiktig gjeld 20.719.000 24.149.000 24.682.000 25.092.000 28.372.000
Sum kortsiktig gjeld 3.854.000 3.365.000 2.438.000 2.220.000 2.149.000
Sum gjeld og egenkapital 71.490.000 69.338.000 65.527.000 64.487.000 65.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -502.000 -645.000 -657.000 -665.000 -662.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -129.000 -125.000 -126.000 -210.000
Driftskostnader -576.000 -774.000 -782.000 -791.000 -872.000
Driftsresultat -576.000 -774.000 -781.000 -791.000 -872.000
Finansinntekter 8.382.000 7.196.000 4.090.000 5.198.000 7.616.000
Finanskostnader -213.000 -5.000 -76.000 -5.000 0
Finans 8.169.000 7.191.000 4.014.000 5.193.000 7.616.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 7.593.000 6.416.000 3.232.000 4.402.000 6.743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.066.000 13.066.000 13.066.000 12.738.000 13.738.000
Sum anleggsmidler 13.066.000 13.066.000 13.066.000 12.738.000 13.738.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.633.000 4.914.000 3.066.000 3.371.000 5.824.000
Sum investeringer 29.815.000 20.084.000 16.788.000 15.018.000 3.353.000
Kasse, bank 23.975.000 31.274.000 32.607.000 33.359.000 42.378.000
Sum omløpsmidler 58.423.000 56.271.000 52.461.000 51.748.000 51.555.000
Sum eiendeler 71.489.000 69.337.000 65.527.000 64.486.000 65.293.000
Sum opptjent egenkapital 46.815.000 41.722.000 38.305.000 37.073.000 34.671.000
Sum egenkapital 46.917.000 41.824.000 38.407.000 37.175.000 34.773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.719.000 24.149.000 24.682.000 25.092.000 28.372.000
Leverandørgjeld 0 3.000 2.000 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 40.000 37.000 37.000 45.000
Utbytte -2.500.000 -3.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.328.000 322.000 399.000 168.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 3.854.000 3.365.000 2.438.000 2.220.000 2.149.000
Sum gjeld og egenkapital 71.490.000 69.338.000 65.527.000 64.487.000 65.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.569.000 52.906.000 50.023.000 49.528.000 49.406.000
Likviditetsgrad 1 15.2 16.7 21.5 23.3 2
Likviditetsgrad 2 15.2 16.7 21.5 23.3 2
Soliditet 65.6 60.3 58.6 57.6 53.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.7 -154.8 -10.3 -158.2
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 10.9 9.3 5 6.8 10.3
Signatur
31.01.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
31.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex