Fjordane Engineering As
Juridisk navn:  Fjordane Engineering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jølstravegen 2726 Jølstravegen 2726 Fax:
6843 Skei I Jølster 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 919881755
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.43%
Resultat  
  
-96.38%
Egenkapital  
  
1.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 584.000 1.254.000 847.000 151.000
Resultat: 11.000 304.000 189.000 18.000
Egenkapital: 555.000 546.000 309.000 163.000
Regnskap for  Fjordane Engineering As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 584.000 1.254.000 847.000 151.000
Driftskostnader -571.000 -937.000 -658.000 -133.000
Driftsresultat 14.000 317.000 189.000 18.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -14.000 0 0
Finans -3.000 -13.000 0 0
Resultat før skatt 11.000 304.000 189.000 18.000
Skattekostnad -2.000 -67.000 -43.000 -4.000
Årsresultat 9.000 237.000 145.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 596.000 719.000 529.000 207.000
Sum eiendeler 596.000 719.000 529.000 207.000
Sum opptjent egenkapital 405.000 396.000 159.000 13.000
Sum egenkapital 555.000 546.000 309.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 173.000 220.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 596.000 719.000 529.000 207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 584.000 1.254.000 789.000 125.000
Andre inntekter 0 58.000 26.000
Driftsinntekter 584.000 1.254.000 847.000 151.000
Varekostnad -198.000 -435.000 -155.000 -3.000
Lønninger -238.000 -275.000 -293.000 -30.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -135.000 -227.000 -210.000 -100.000
Driftskostnader -571.000 -937.000 -658.000 -133.000
Driftsresultat 14.000 317.000 189.000 18.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -14.000 0 0
Finans -3.000 -13.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 9.000 237.000 145.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 171.000 228.000 138.000
Andre fordringer 14.000 0 0 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 581.000 548.000 301.000 43.000
Sum omløpsmidler 596.000 719.000 529.000 207.000
Sum eiendeler 596.000 719.000 529.000 207.000
Sum opptjent egenkapital 405.000 396.000 159.000 13.000
Sum egenkapital 555.000 546.000 309.000 163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 18.000 77.000 0
Betalbar skatt 2.000 67.000 43.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 14.000 18.000 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 74.000 81.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 173.000 220.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 596.000 719.000 529.000 207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 546.000 309.000 163.000
Likviditetsgrad 1 14.5 4.2 2.4 4.7
Likviditetsgrad 2 14.5 4.2 2.4 4.7
Soliditet 93.1 75.9 58.4 78.7
Resultatgrad 2.4 25.3 22.3 11.9
Rentedekningsgrad 4.7 22.6
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.3 44.2 35.7 8.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex