Fjordane Elektro As
Juridisk navn:  Fjordane Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97777358
Arnestad bustadfelt Arnestad bustadfelt Fax: 97777358
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 914558441
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/7/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.91%
Resultat  
  
23.6%
Egenkapital  
  
12.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 388.000 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000
Resultat: 110.000 89.000 56.000 473.000 185.000
Egenkapital: 762.000 676.000 606.000 564.000 204.000
Regnskap for  Fjordane Elektro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 388.000 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000
Driftskostnader -274.000 -2.319.000 -1.363.000 -1.780.000 -389.000
Driftsresultat 115.000 92.000 58.000 477.000 185.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -5.000 -3.000 -3.000 0
Finans -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt 110.000 89.000 56.000 473.000 185.000
Skattekostnad -24.000 -20.000 -13.000 -114.000 -46.000
Årsresultat 86.000 69.000 43.000 360.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 151.000 167.000 212.000 80.000
Sum omløpsmidler 894.000 1.026.000 799.000 1.071.000 288.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.177.000 966.000 1.283.000 368.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 646.000 576.000 534.000 174.000
Sum egenkapital 762.000 676.000 606.000 564.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 366.000 502.000 360.000 719.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 1.128.000 1.178.000 966.000 1.283.000 368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 388.000 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 388.000 2.411.000 1.422.000 2.257.000 574.000
Varekostnad -256.000 -85.000 -376.000 -662.000 -127.000
Lønninger -42.000 -1.176.000 -569.000 -568.000 -21.000
Avskrivning -86.000 -63.000 -45.000 -57.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 110.000 -995.000 -373.000 -493.000 -221.000
Driftskostnader -274.000 -2.319.000 -1.363.000 -1.780.000 -389.000
Driftsresultat 115.000 92.000 58.000 477.000 185.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -5.000 -3.000 -3.000 0
Finans -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 86.000 69.000 43.000 360.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 9.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 167.000 212.000 0
Driftsløsøre 225.000 142.000 0 0 80.000
Sum varige driftsmidler 225.000 142.000 167.000 212.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 234.000 151.000 167.000 212.000 80.000
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 80.000 -22.000 337.000 259.000 166.000
Andre fordringer 0 0 13.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 808.000 1.042.000 456.000 794.000 108.000
Sum omløpsmidler 894.000 1.026.000 799.000 1.071.000 288.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.177.000 966.000 1.283.000 368.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 646.000 576.000 534.000 174.000
Sum egenkapital 762.000 676.000 606.000 564.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 26.000 0 0 25.000
Betalbar skatt 23.000 29.000 13.000 114.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter -8.000 84.000 192.000 305.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 285.000 363.000 155.000 301.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 502.000 360.000 719.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 1.128.000 1.178.000 966.000 1.283.000 368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 524.000 439.000 352.000 124.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 2.2 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2 2.2 1.5 1.7
Soliditet 67.6 57.4 62.7 4 55.4
Resultatgrad 29.6 3.8 4.1 21.1 32.2
Rentedekningsgrad 28.8 18.4 19.3 1
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.6 1.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 10.2 8 6 37.2 50.3
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
HELLERUD ØYSTEIN
Prokurister
15.12.2014
Styrets leder alene.
Prokura
Hellerud Øystein
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex