Fjordane Eigedom As
Juridisk navn:  Fjordane Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hjortefaret 30 Hjortefaret 30 Fax:
6814 Førde 6814 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 920208320
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon As
Regnskapsfører: Eirin Hegrenes Regnskap Og Konsulenttjenester
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-358.82%
Egenkapital  
  
-18.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 6.344.000 0 0
Resultat: -78.000 -17.000 -11.000
Egenkapital: 344.000 422.000 439.000
Regnskap for  Fjordane Eigedom As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 6.344.000 0 0
Driftskostnader -6.422.000 -17.000 -11.000
Driftsresultat -78.000 -17.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -78.000 -17.000 -11.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -78.000 -17.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 356.000 5.269.000 1.389.000
Sum eiendeler 356.000 5.269.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -28.000 -11.000
Sum egenkapital 344.000 422.000 439.000
Sum langsiktig gjeld 4.011.000 950.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 837.000 0
Sum gjeld og egenkapital 356.000 5.270.000 1.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.344.000 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 6.344.000 0 0
Varekostnad -1.455.000 -3.680.000 -71.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -17.000 -11.000
Driftskostnader -6.422.000 -17.000 -11.000
Driftsresultat -78.000 -17.000 -11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -78.000 -17.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 4.949.000 1.269.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 256.000 320.000 120.000
Sum omløpsmidler 356.000 5.269.000 1.389.000
Sum eiendeler 356.000 5.269.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -28.000 -11.000
Sum egenkapital 344.000 422.000 439.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.011.000 950.000
Leverandørgjeld 12.000 842.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 837.000 0
Sum gjeld og egenkapital 356.000 5.270.000 1.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 4.432.000 1.389.000
Likviditetsgrad 1 29.7 6.3
Likviditetsgrad 2 29.7 0.4 0
Soliditet 96.6 8 31.6
Resultatgrad -1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -21.9 -0.3 -0.8
Signatur
23.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex