Fjordane Eiendomsmegling As
Juridisk navn:  Fjordane Eiendomsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57720100
Postboks 645 Fjellvegen 10 Fax: 57720101
6804 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 992225173
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.84%
Resultat  
  
309.02%
Egenkapital  
  
181.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.009.000 4.215.000 3.808.000 4.556.000 4.662.000
Resultat: 1.677.000 410.000 276.000 923.000 823.000
Egenkapital: 1.564.000 555.000 445.000 1.458.000 2.106.000
Regnskap for  Fjordane Eiendomsmegling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.009.000 4.215.000 3.808.000 4.556.000 4.662.000
Driftskostnader -3.381.000 -3.887.000 -3.610.000 -3.750.000 -3.983.000
Driftsresultat 1.628.000 329.000 198.000 806.000 679.000
Finansinntekter 50.000 85.000 79.000 119.000 146.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 49.000 82.000 77.000 117.000 144.000
Resultat før skatt 1.677.000 410.000 276.000 923.000 823.000
Skattekostnad -369.000 -90.000 -63.000 -221.000 -205.000
Årsresultat 1.308.000 320.000 213.000 702.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 25.000 19.000 1.025.000 36.000
Sum omløpsmidler 2.264.000 1.153.000 735.000 918.000 2.736.000
Sum eiendeler 2.339.000 1.178.000 754.000 1.943.000 2.772.000
Sum opptjent egenkapital 1.339.000 330.000 220.000 708.000 1.356.000
Sum egenkapital 1.564.000 555.000 445.000 1.458.000 2.106.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 8.000 8.000 10.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 615.000 300.000 475.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 2.339.000 1.178.000 753.000 1.943.000 2.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.944.000 4.201.000 3.776.000 4.512.000 4.603.000
Andre inntekter 66.000 14.000 32.000 44.000 59.000
Driftsinntekter 5.009.000 4.215.000 3.808.000 4.556.000 4.662.000
Varekostnad -687.000 -1.199.000 -1.140.000 -1.266.000 -1.326.000
Lønninger -1.697.000 -1.649.000 -1.393.000 -1.446.000 -1.287.000
Avskrivning -23.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -974.000 -1.037.000 -1.077.000 -1.038.000 -1.370.000
Driftskostnader -3.381.000 -3.887.000 -3.610.000 -3.750.000 -3.983.000
Driftsresultat 1.628.000 329.000 198.000 806.000 679.000
Finansinntekter 50.000 85.000 79.000 119.000 146.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 49.000 82.000 77.000 117.000 144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.308.000 320.000 213.000 702.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 75.000 25.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 75.000 25.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 19.000 1.025.000 36.000
Sum anleggsmidler 75.000 25.000 19.000 1.025.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.178.000 891.000 293.000 607.000 751.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.086.000 262.000 442.000 311.000 1.985.000
Sum omløpsmidler 2.264.000 1.153.000 735.000 918.000 2.736.000
Sum eiendeler 2.339.000 1.178.000 754.000 1.943.000 2.772.000
Sum opptjent egenkapital 1.339.000 330.000 220.000 708.000 1.356.000
Sum egenkapital 1.564.000 555.000 445.000 1.458.000 2.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 8.000 8.000 10.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 8.000 8.000 10.000 13.000
Leverandørgjeld 18.000 83.000 14.000 49.000 136.000
Betalbar skatt 369.000 91.000 66.000 224.000 198.000
Skyldig offentlige avgifter 223.000 271.000 63.000 63.000 212.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 169.000 157.000 140.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 615.000 300.000 475.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 2.339.000 1.178.000 753.000 1.943.000 2.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.496.000 538.000 435.000 443.000 2.083.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.9 2.5 1.9 4.2
Likviditetsgrad 2 2.9 1.9 2.5 1.9 4.2
Soliditet 66.9 47.1 59.1 7 7
Resultatgrad 32.5 7.8 5.2 17.7 14.6
Rentedekningsgrad 1.628.0 109.7 9 4 339.5
Gjeldsgrad 0.5 1.1 0.7 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 71.7 35.1 36.8 47.6 29.8
Signatur
13.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex