Fjordane Bioenergi AS
Juridisk navn:  Fjordane Bioenergi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46936724
Postboks 167 Stryn Miljøpark Fax: 57874581
6781 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 992436778
Aksjekapital: 2.394.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.73%
Resultat  
  
-139.75%
Egenkapital  
  
-680.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.791.000 12.510.000 11.614.000 7.459.000 6.075.000
Resultat: -4.469.000 -1.864.000 728.000 314.000 77.000
Egenkapital: -3.812.000 657.000 2.521.000 1.793.000 1.479.000
Regnskap for  Fjordane Bioenergi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.791.000 12.510.000 11.614.000 7.459.000 6.075.000
Driftskostnader -12.188.000 -14.785.000 -10.342.000 -6.757.000 -5.521.000
Driftsresultat -3.398.000 -2.275.000 1.272.000 701.000 554.000
Finansinntekter 0 1.202.000 8.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.072.000 -792.000 -552.000 -389.000 -477.000
Finans -1.072.000 410.000 -544.000 -387.000 -476.000
Resultat før skatt -4.469.000 -1.864.000 728.000 314.000 77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.469.000 -1.864.000 728.000 314.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.187.000 14.397.000 11.151.000 7.869.000 5.538.000
Sum omløpsmidler 1.839.000 7.251.000 5.005.000 2.960.000 2.487.000
Sum eiendeler 15.026.000 21.648.000 16.156.000 10.829.000 8.025.000
Sum opptjent egenkapital -6.403.000 -1.934.000 -70.000 -799.000 -1.112.000
Sum egenkapital -3.812.000 657.000 2.521.000 1.793.000 1.479.000
Sum langsiktig gjeld 9.201.000 10.762.000 6.945.000 3.850.000 3.700.000
Sum kortsiktig gjeld 9.637.000 10.230.000 6.690.000 5.186.000 2.846.000
Sum gjeld og egenkapital 15.026.000 21.649.000 16.156.000 10.828.000 8.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.670.000 12.168.000 9.957.000 7.459.000 5.925.000
Andre inntekter 121.000 342.000 1.657.000 0 150.000
Driftsinntekter 8.791.000 12.510.000 11.614.000 7.459.000 6.075.000
Varekostnad -2.038.000 -3.527.000 -1.673.000 -1.560.000 -1.360.000
Lønninger -2.526.000 -2.403.000 -2.083.000 -1.351.000 -491.000
Avskrivning -1.713.000 -1.517.000 -976.000 -615.000 -472.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.911.000 -7.338.000 -5.610.000 -3.231.000 -3.198.000
Driftskostnader -12.188.000 -14.785.000 -10.342.000 -6.757.000 -5.521.000
Driftsresultat -3.398.000 -2.275.000 1.272.000 701.000 554.000
Finansinntekter 0 1.202.000 8.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.072.000 -792.000 -552.000 -389.000 -477.000
Finans -1.072.000 410.000 -544.000 -387.000 -476.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.469.000 -1.864.000 728.000 314.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 51.000 93.000 135.000
Fast eiendom 3.651.000 3.810.000 3.296.000 3.392.000 3.488.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.879.000 8.679.000 6.244.000 3.255.000 1.915.000
Sum varige driftsmidler 11.530.000 12.489.000 9.540.000 6.647.000 5.403.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.657.000 1.900.000 1.560.000 1.129.000 0
Sum anleggsmidler 13.187.000 14.397.000 11.151.000 7.869.000 5.538.000
Varebeholdning 197.000 465.000 878.000 933.000 746.000
Kundefordringer 1.211.000 5.210.000 3.075.000 1.607.000 1.204.000
Andre fordringer 356.000 1.428.000 1.010.000 419.000 442.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 148.000 42.000 0 94.000
Sum omløpsmidler 1.839.000 7.251.000 5.005.000 2.960.000 2.487.000
Sum eiendeler 15.026.000 21.648.000 16.156.000 10.829.000 8.025.000
Sum opptjent egenkapital -6.403.000 -1.934.000 -70.000 -799.000 -1.112.000
Sum egenkapital -3.812.000 657.000 2.521.000 1.793.000 1.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.330.000 1.876.000 1.207.000 440.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.201.000 10.762.000 6.945.000 3.850.000 3.700.000
Leverandørgjeld 4.288.000 7.463.000 4.914.000 4.250.000 2.532.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.909.000 461.000 131.000 230.000 174.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.111.000 430.000 438.000 266.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 9.637.000 10.230.000 6.690.000 5.186.000 2.846.000
Sum gjeld og egenkapital 15.026.000 21.649.000 16.156.000 10.828.000 8.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.798.000 -2.979.000 -1.685.000 -2.226.000 -359.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.7 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.6 0.4 0.7
Soliditet -25.4 3 15.6 16.6 18.4
Resultatgrad -38.7 -18.2 1 9.4 9.1
Rentedekningsgrad -3.2 -2.9 2.3 1.8 1.2
Gjeldsgrad -4.9 3 5.4 5 4.4
Total kapitalrentabilitet -22.6 7.9 6.5 6.9
Signatur
30.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex