Fjordane Bilutleige As
Juridisk navn:  Fjordane Bilutleige As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57725080
Postboks 204 Storehagen 4 Fax:
6802 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 914774675
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/17/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.5%
Resultat  
  
-53.33%
Egenkapital  
  
5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.214.000 16.099.000 16.011.000 14.304.000 13.736.000
Resultat: 371.000 795.000 1.204.000 946.000 471.000
Egenkapital: 1.281.000 1.220.000 1.228.000 1.129.000 1.000.000
Regnskap for  Fjordane Bilutleige As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.214.000 16.099.000 16.011.000 14.304.000 13.736.000
Driftskostnader -14.821.000 -15.321.000 -14.813.000 -13.339.000 -13.265.000
Driftsresultat 392.000 778.000 1.198.000 965.000 471.000
Finansinntekter 21.000 13.000 3.000 0
Finanskostnader -21.000 -4.000 -8.000 -22.000 -1.000
Finans -21.000 17.000 5.000 -19.000 -1.000
Resultat før skatt 371.000 795.000 1.204.000 946.000 471.000
Skattekostnad -82.000 -176.000 -274.000 -226.000 -118.000
Årsresultat 290.000 619.000 929.000 720.000 352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.863.000 1.659.000 1.969.000 1.427.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.447.000 2.932.000 2.359.000 2.327.000 2.218.000
Sum eiendeler 3.310.000 4.591.000 4.328.000 3.754.000 2.230.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 220.000 228.000 129.000 0
Sum egenkapital 1.281.000 1.220.000 1.228.000 1.129.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 52.000 54.000 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.959.000 3.319.000 3.045.000 2.597.000 1.230.000
Sum gjeld og egenkapital 3.310.000 4.591.000 4.327.000 3.753.000 2.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.620.000 15.547.000 15.430.000 13.645.000 13.193.000
Andre inntekter 594.000 553.000 581.000 660.000 543.000
Driftsinntekter 15.214.000 16.099.000 16.011.000 14.304.000 13.736.000
Varekostnad -3.529.000 -3.349.000 -3.425.000 -2.565.000 -2.881.000
Lønninger -3.038.000 -3.237.000 -3.066.000 -2.861.000 -2.824.000
Avskrivning -391.000 -348.000 -294.000 -146.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.863.000 -8.387.000 -8.028.000 -7.767.000 -7.560.000
Driftskostnader -14.821.000 -15.321.000 -14.813.000 -13.339.000 -13.265.000
Driftsresultat 392.000 778.000 1.198.000 965.000 471.000
Finansinntekter 21.000 13.000 3.000 0
Finanskostnader -21.000 -4.000 -8.000 -22.000 -1.000
Finans -21.000 17.000 5.000 -19.000 -1.000
Konsernbidrag -228.000 -628.000 -830.000 -591.000 -221.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 290.000 619.000 929.000 720.000 352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.795.000 1.621.000 1.969.000 1.427.000 0
Driftsløsøre 68.000 39.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.863.000 1.659.000 1.969.000 1.427.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.863.000 1.659.000 1.969.000 1.427.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.115.000 1.196.000 1.029.000 1.263.000 1.274.000
Andre fordringer 201.000 1.563.000 1.020.000 966.000 543.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 112.000 113.000 98.000 94.000
Sum omløpsmidler 1.447.000 2.932.000 2.359.000 2.327.000 2.218.000
Sum eiendeler 3.310.000 4.591.000 4.328.000 3.754.000 2.230.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 220.000 228.000 129.000 0
Sum egenkapital 1.281.000 1.220.000 1.228.000 1.129.000 1.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 52.000 54.000 27.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 292.000 805.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 52.000 54.000 27.000 0
Leverandørgjeld 758.000 1.929.000 559.000 670.000 409.000
Betalbar skatt 0 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 243.000 217.000 323.000 361.000 228.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 666.000 368.000 2.163.000 1.566.000 581.000
Sum kortsiktig gjeld 1.959.000 3.319.000 3.045.000 2.597.000 1.230.000
Sum gjeld og egenkapital 3.310.000 4.591.000 4.327.000 3.753.000 2.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -512.000 -387.000 -686.000 -270.000 988.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.8 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.8 0.9 1.8
Soliditet 38.7 26.6 28.4 30.1 44.8
Resultatgrad 2.6 4.8 7.5 6.7 3.4
Rentedekningsgrad 18.7 194.5 149.8 43.9 4
Gjeldsgrad 1.6 2.8 2.5 2.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.8 17.4 2 25.8 21.1
Signatur
13.02.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex