Fjordane Begravelsesbyrå As
Juridisk navn:  Fjordane Begravelsesbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57820400
Leilighet nr 1 Lindbøen 2 Lindbøen 2 Lindbøen 2 Fax: 57822044
6809 Førde 6809 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 925923125
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/21/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.99%
Resultat  
  
6.45%
Egenkapital  
  
1.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.456.000 12.577.000 12.389.000 12.801.000 12.662.000
Resultat: 2.047.000 1.923.000 1.894.000 2.551.000 1.208.000
Egenkapital: 6.239.000 6.144.000 5.691.000 5.718.000 5.266.000
Regnskap for  Fjordane Begravelsesbyrå As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.456.000 12.577.000 12.389.000 12.801.000 12.662.000
Driftskostnader -11.450.000 -10.727.000 -10.556.000 -10.289.000 -11.464.000
Driftsresultat 2.006.000 1.851.000 1.833.000 2.512.000 1.200.000
Finansinntekter 41.000 72.000 60.000 39.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 41.000 72.000 60.000 39.000 8.000
Resultat før skatt 2.047.000 1.923.000 1.894.000 2.551.000 1.208.000
Skattekostnad -452.000 -426.000 -421.000 -599.000 -293.000
Årsresultat 1.595.000 1.497.000 1.472.000 1.952.000 915.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.474.000 2.499.000 2.739.000 2.147.000 2.614.000
Sum omløpsmidler 8.145.000 7.621.000 7.162.000 7.359.000 6.281.000
Sum eiendeler 10.619.000 10.120.000 9.901.000 9.506.000 8.895.000
Sum opptjent egenkapital 6.009.000 5.914.000 5.461.000 5.488.000 5.036.000
Sum egenkapital 6.239.000 6.144.000 5.691.000 5.718.000 5.266.000
Sum langsiktig gjeld 355.000 336.000 315.000 306.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 4.025.000 3.640.000 3.896.000 3.482.000 3.402.000
Sum gjeld og egenkapital 10.619.000 10.120.000 9.902.000 9.506.000 8.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.219.000 12.338.000 12.329.000 12.383.000 12.409.000
Andre inntekter 237.000 239.000 60.000 418.000 253.000
Driftsinntekter 13.456.000 12.577.000 12.389.000 12.801.000 12.662.000
Varekostnad -4.128.000 -3.262.000 -3.542.000 -3.359.000 -3.575.000
Lønninger -5.218.000 -5.311.000 -4.879.000 -4.989.000 -5.904.000
Avskrivning -442.000 -434.000 -358.000 -327.000 -396.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.662.000 -1.720.000 -1.777.000 -1.614.000 -1.589.000
Driftskostnader -11.450.000 -10.727.000 -10.556.000 -10.289.000 -11.464.000
Driftsresultat 2.006.000 1.851.000 1.833.000 2.512.000 1.200.000
Finansinntekter 41.000 72.000 60.000 39.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 41.000 72.000 60.000 39.000 8.000
Konsernbidrag -44.000 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -500.000
Årsresultat 1.595.000 1.497.000 1.472.000 1.952.000 915.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.474.000 2.499.000 2.739.000 2.147.000 2.614.000
Sum varige driftsmidler 2.474.000 2.499.000 2.739.000 2.147.000 2.614.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.474.000 2.499.000 2.739.000 2.147.000 2.614.000
Varebeholdning 506.000 742.000 496.000 664.000 474.000
Kundefordringer 1.284.000 848.000 1.123.000 1.076.000 1.262.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 119.000 154.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.354.000 6.029.000 5.541.000 5.500.000 4.391.000
Sum omløpsmidler 8.145.000 7.621.000 7.162.000 7.359.000 6.281.000
Sum eiendeler 10.619.000 10.120.000 9.901.000 9.506.000 8.895.000
Sum opptjent egenkapital 6.009.000 5.914.000 5.461.000 5.488.000 5.036.000
Sum egenkapital 6.239.000 6.144.000 5.691.000 5.718.000 5.266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 355.000 336.000 315.000 306.000 226.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 355.000 336.000 315.000 306.000 226.000
Leverandørgjeld 156.000 309.000 204.000 242.000 1.181.000
Betalbar skatt 433.000 391.000 412.000 519.000 260.000
Skyldig offentlige avgifter 438.000 404.000 351.000 281.000 414.000
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.498.000 1.535.000 1.429.000 939.000 1.048.000
Sum kortsiktig gjeld 4.025.000 3.640.000 3.896.000 3.482.000 3.402.000
Sum gjeld og egenkapital 10.619.000 10.120.000 9.902.000 9.506.000 8.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.120.000 3.981.000 3.266.000 3.877.000 2.879.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 1.8 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 1.7 1.9 1.7
Soliditet 58.8 60.7 57.5 60.2 59.2
Resultatgrad 14.9 14.7 14.8 19.6 9.5
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.3 1 19.1 26.8 13.6
Signatur
25.10.2021
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex