Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjord Havsel AS
Juridisk navn:  Fjord Havsel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97096499
Myrullveien 31 Myrullveien 31 Fax:
9516 Alta 9516 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 986733833
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 3/14/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Kvalitetsregnskap A. Kvernmo
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.73%
Resultat  
  
93.04%
Egenkapital  
  
-7.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.179.000 6.295.000 5.793.000 7.525.000 2.754.000
Resultat: 1.581.000 819.000 2.297.000 2.298.000 234.000
Egenkapital: 8.678.000 9.427.000 8.778.000 7.019.000 5.186.000
Regnskap for  Fjord Havsel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.179.000 6.295.000 5.793.000 7.525.000 2.754.000
Driftskostnader -3.666.000 -5.505.000 -3.495.000 -5.225.000 -2.870.000
Driftsresultat 1.512.000 790.000 2.299.000 2.300.000 -117.000
Finansinntekter 79.000 34.000 2.000 3.000 370.000
Finanskostnader -11.000 -6.000 -4.000 -5.000 -19.000
Finans 68.000 28.000 -2.000 -2.000 351.000
Resultat før skatt 1.581.000 819.000 2.297.000 2.298.000 234.000
Skattekostnad -330.000 -170.000 -538.000 -464.000 0
Årsresultat 1.251.000 649.000 1.759.000 1.833.000 234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.135.000 5.179.000 4.181.000 4.275.000 4.498.000
Sum omløpsmidler 7.464.000 5.057.000 6.155.000 4.059.000 1.068.000
Sum eiendeler 12.599.000 10.236.000 10.336.000 8.334.000 5.566.000
Sum opptjent egenkapital 8.178.000 8.927.000 8.278.000 6.519.000 4.686.000
Sum egenkapital 8.678.000 9.427.000 8.778.000 7.019.000 5.186.000
Sum langsiktig gjeld 238.000 207.000 124.000 108.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 3.683.000 603.000 1.434.000 1.207.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 12.599.000 10.237.000 10.336.000 8.334.000 5.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.268.000 6.204.000 5.793.000 5.525.000 1.254.000
Andre inntekter -89.000 91.000 0 2.000.000 1.500.000
Driftsinntekter 5.179.000 6.295.000 5.793.000 7.525.000 2.754.000
Varekostnad 0 0 -3.000 -2.000
Lønninger -1.528.000 -2.620.000 -1.312.000 -2.751.000 -1.462.000
Avskrivning -370.000 -392.000 -279.000 -267.000 -281.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.768.000 -2.493.000 -1.904.000 -2.204.000 -1.125.000
Driftskostnader -3.666.000 -5.505.000 -3.495.000 -5.225.000 -2.870.000
Driftsresultat 1.512.000 790.000 2.299.000 2.300.000 -117.000
Finansinntekter 79.000 34.000 2.000 3.000 370.000
Finanskostnader -11.000 -6.000 -4.000 -5.000 -19.000
Finans 68.000 28.000 -2.000 -2.000 351.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.251.000 649.000 1.759.000 1.833.000 234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.097.000 1.298.000 205.000 87.000 117.000
Sum varige driftsmidler 1.752.000 1.796.000 797.000 892.000 1.114.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.383.000 3.383.000 3.383.000 3.383.000 3.383.000
Sum anleggsmidler 5.135.000 5.179.000 4.181.000 4.275.000 4.498.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 40.000 459.000 30.000 26.000 84.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.424.000 4.325.000 5.654.000 3.757.000 615.000
Sum omløpsmidler 7.464.000 5.057.000 6.155.000 4.059.000 1.068.000
Sum eiendeler 12.599.000 10.236.000 10.336.000 8.334.000 5.566.000
Sum opptjent egenkapital 8.178.000 8.927.000 8.278.000 6.519.000 4.686.000
Sum egenkapital 8.678.000 9.427.000 8.778.000 7.019.000 5.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 122.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 238.000 207.000 124.000 108.000 172.000
Leverandørgjeld 1.000 7.000 54.000 82.000 134.000
Betalbar skatt 330.000 170.000 538.000 464.000 0
Skyldig offentlige avgifter 611.000 351.000 817.000 553.000 23.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 619.000 75.000 25.000 108.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 3.683.000 603.000 1.434.000 1.207.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 12.599.000 10.237.000 10.336.000 8.334.000 5.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.781.000 4.454.000 4.721.000 2.852.000 860.000
Likviditetsgrad 1 2.0 8.4 4.3 3.4 5.1
Likviditetsgrad 2 2.0 8.4 4.3 3.4 5.1
Soliditet 68.9 92.1 84.9 84.2 93.2
Resultatgrad 29.2 12.5 39.7 30.6 -4.2
Rentedekningsgrad 137.5 131.7 574.8 4 -6.2
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.6 8 22.3 27.6 4.5
Signatur
23.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex