Fjell-Liv Miniatyrskytterlag
Juridisk navn:  Fjell-Liv Miniatyrskytterlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41561302
Markabygdveien 594 Markabygdveien 594 Fax:
7105 Stadsbygd 7105 Stadsbygd
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 994740849
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/20/1949
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 129.000 157.000 148.000 111.000
Resultat: 0 47.000 0 58.000 48.000
Egenkapital: 0 539.000 492.000 492.000 433.000
Regnskap for  Fjell-Liv Miniatyrskytterlag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 129.000 157.000 148.000 111.000
Driftskostnader 0 -85.000 -160.000 -91.000 -68.000
Driftsresultat 0 44.000 -2.000 58.000 43.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 2.000 0 5.000
Resultat før skatt 0 47.000 0 58.000 48.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 47.000 0 58.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 8.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 0 537.000 484.000 478.000 439.000
Sum eiendeler 0 539.000 492.000 492.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 0 539.000 492.000 492.000 433.000
Sum egenkapital 0 539.000 492.000 492.000 433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 0 539.000 492.000 492.000 439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 79.000 92.000 99.000 72.000
Andre inntekter 0 50.000 66.000 49.000 39.000
Driftsinntekter 0 129.000 157.000 148.000 111.000
Varekostnad 0 -14.000 -36.000 -32.000 -35.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -6.000 -6.000 -4.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -65.000 -118.000 -55.000 -31.000
Driftskostnader 0 -85.000 -160.000 -91.000 -68.000
Driftsresultat 0 44.000 -2.000 58.000 43.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000 0 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 2.000 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 47.000 0 58.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 8.000 14.000 0
Sum varige driftsmidler 0 2.000 8.000 14.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 8.000 14.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 9.000 9.000 11.000 8.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 528.000 475.000 466.000 431.000
Sum omløpsmidler 0 537.000 484.000 478.000 439.000
Sum eiendeler 0 539.000 492.000 492.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 0 539.000 492.000 492.000 433.000
Sum egenkapital 0 539.000 492.000 492.000 433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum gjeld og egenkapital 0 539.000 492.000 492.000 439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 537.000 484.000 478.000 433.000
Likviditetsgrad 1 73.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 73.2
Soliditet 1 1 1 98.6
Resultatgrad 34.1 -1.3 39.2 38.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.7 0 11.8 10.9
Signatur
25.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex