Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskerkvinnelaget Havblikk
Juridisk navn:  Fiskerkvinnelaget Havblikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78981699
v/Ingrid mikalsen Postboks 162 Samfunnsgata 20A Fax:
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 983389244
Aksjekapital: 175 NOK
Etableringsdato: 10/1/1973
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
160%
Resultat  
  
214.49%
Egenkapital  
  
548.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2004 2003 2002 2001
Omsetning: 169.000 65.000 109.000 24.000
Resultat: 79.000 -69.000 83.000 -7.000
Egenkapital: 687.000 106.000 175.000 92.000
Regnskap for  Fiskerkvinnelaget Havblikk
Resultat 2004 2003 2002 2001
Driftsinntekter 169.000 65.000 109.000 24.000
Driftskostnader -73.000 -135.000 -27.000 -34.000
Driftsresultat 96.000 -70.000 82.000 -9.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -18.000 0 0 0
Finans -18.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 79.000 -69.000 83.000 -7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 855.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 76.000 106.000 175.000 92.000
Sum eiendeler 931.000 106.000 175.000 92.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 687.000 106.000 175.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 267.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -23.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 931.000 106.000 175.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 169.000 65.000 109.000 24.000
Varekostnad 0 0 -4.000 -1.000
Lønninger 0 -1.000 -2.000 0
Avskrivning -36.000 0 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -37.000 -134.000 -21.000 -33.000
Driftskostnader -73.000 -135.000 -27.000 -34.000
Driftsresultat 96.000 -70.000 82.000 -9.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -18.000 0 0 0
Finans -18.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 855.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 855.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 15.000 0
Sum investeringer
Kasse, bank 71.000 106.000 160.000 92.000
Sum omløpsmidler 76.000 106.000 175.000 92.000
Sum eiendeler 931.000 106.000 175.000 92.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 687.000 106.000 175.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 267.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt -26.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -23.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 931.000 106.000 175.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 106.000 175.000 92.000
Likviditetsgrad 1 -3.3
Likviditetsgrad 2 -3.3 0.0 0.0 0.0
Soliditet 73.8 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 56.8 -107.7 75.2 -37.5
Rentedekningsgrad 5.3
Gjeldsgrad 0.4 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.3 -65.1 47.4 -7.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex